My New Mind Map

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My New Mind Map by Mind Map: My New Mind Map

1. Strikekasse

1.1. En pulje med penge hvoraf en fagforeningen betaer støtte til medlemmer i strejke

2. Arbejderbevægelsen

2.1. Organisasioner og enstikasioner som varetager arbejdernes økonomiske sociale politiske og kotorate interesser

3. En fabriksejer

3.1. Ejer af en fabrik

4. En lockout

4.1. En lockout vil sige at chefen udelukker alle de ansatte i en virksomhed. Dem der bliver lockoutet strejker.

5. En arbejder

5.1. Et menneske der udfører lønnet arbejde for andre der ikke selv ejer eller kontrollerer sine produktions midler

6. Arbejdsvilkår

6.1. Vilkår hvorinder nogen arbejder

7. Arbejdsgiver

7.1. En arbejdsgiver er en person eller (i bredere forstand en virksomhed eller en instotion) Der udbyder arbejde

8. En Fagforeining

8.1. En fag forening er en organisation der har til formål at arbejde for de bedst mulige løn og arbejdsforhold for sine medlemmer

9. At organisere sig

9.1. tilrettelægge og koordinere et forløb af aktiviteter med henblik på deres hensigtsmæssige gennemførelse

10. En strejke

10.1. Det er nogle folk der prøver at nedlægge sit arbejde og for at lægge pres på arbejdsgiverne

11. En skruebrækker

11.1. Det er en person der arbejdere ekstra uden ekstra løn og sætter de andre arbejder i et dårligt lys.

12. Usolidarisk

12.1. Det er en mand/kvinde der ikke føler eller udviser tilknytning loyalitet og ansvar i forhold til nogen eller noget

13. socialisme

13.1. Politisk og økonomisk teori der vil omdanne samfundet ved stadens overtagelse af produktionen og fordeling af udbytte.