Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERSONA by Mind Map: PERSONA

1. PO CO?

1.1. POZNASZ ODBIORCĘ

1.2. OKRE SLISZ TEMATY

1.3. OKREŚLISZ CELE

1.4. WYBIERZESZ MEDIA

1.5. OKRESLENIE PERSON TO KLUCZOWY WARUNEK DOBREJ STRATEGII TRESCI. BEZ ZROZUMIENIA KLIENTA NIE MA MOZLIWOSCI STWORZENIA DOBREJ STRATEGII TRESCI I MATRYCY TRESCI

2. PRZYKŁAD

3. ELEMENTY

3.1. CO WYWOŁAŁO DZIAŁANIE?

3.2. KRYTERIA SUKCESU

3.3. POSTRZEGANE BARIERY

3.4. PROCES ZAKUPOWY

3.5. KRYTERIA DECYZYJNE

4. LINKI

4.1. BUYER PERSONA INSTITUTE