Friedrich Nietzche Gud er død.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Friedrich Nietzche Gud er død. by Mind Map: Friedrich Nietzche Gud er død.

1. Portræt

2. Friedrich Wilhelm Nietzche (15. oktober 1844 - 25. august 1900) var en tysk filosof. Han var kritisk overfor religion, moral, kultur, filosofi og videnskab. Nietzches far, som var præst, døde, da han var 5 år, og hans bror døde kort tid efter, så han er opvokset med kvinder. Han blev professor i klassisk filosofi som 24-årig i Basel. Nietzche var sygepasser under den fransk-tyske krig i 1870-1871, hvor han oplevede en del og var vidne til konsekvenserne af krigen. Han levede en stor del af sit liv i Italien. Hele hans liv var han ugift. Da han døde var han sandsynligvis sindssyg. Nietzche døde, overtog hans søster retten over hans tekster. Da hun blev nazist, fremførte hun ham som om, at han var en nazistisk, racistisk og nationalistisk filosof, men det var han ikke.

3. Kultur er kun en tynd æbleskræl over et glødende kaos

4. Kvinden var Guds anden fejltagelse

5. Nietzches filosofi: Nietzche betragtes (sammen med Søren Kirkegaard) som faderen til eksistentialismen. Han interesserede sig for, hvad mennesket er. Han kritiserede kristendommen og de gamle grækere for at splitte mennesket op i sjæl og krop. Han mente også, at de lagde for stor vægt på den fornuftsmæssige side af livet. Han mente at næstekærligheden i kristendommen, gjorde os til slaver af vores fornuft. I stedet for denne "slavemoral", mente han at vi skulle udvikle en "herremoral", hvor man er herre over sit eget liv. Det kaldte han for viljen til magt, altså viljen til at gøre. Han er meget kendt for at sige: "Gud er død", og han afskaffer altså Gud som idé og eksistens. I stedet for Gud sætter han mennesket, der forstår at livet er bestemt af viljen til magt og lever efter herremoralens principper, på Guds plads. Nietzche mente, at de bedste perspektiver er dem der passer til menneskets natur og livet. Man sætter selv sine værdier, men det handler om at sige ja til livet. Du skal leve livet, sådan at du ville gøre det samme, hvis du fik mulighed for at leve det igen. "Hvis dette er livet, så gør jeg det gerne en gang til", siger overmennesket (det menneske som tror på, at alting gentager sig i en eller anden form, og at vi er frie til at skabe vores egne værdier.)

6. En hurtig tur gennem galeanstalten gør det klart, at tro ikke beviser noget

7. Gud er død