Økonomiske begreber

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Økonomiske begreber by Mind Map: Økonomiske begreber

1. Udbud og efterspørgsel

1.1. Udbud

1.1.1. Hvor mange vare der er produceret, og er til salg.

1.1.2. Dem der sælger varen

1.1.2.1. Vil tjene flest mulige penge

1.2. Efterspørgsel

1.2.1. Hvor mange der vil have fat på varen

1.2.2. Dem der vil have fat på varen

1.2.2.1. Så billigt som muligt

2. Overbud

2.1. Hvis en pris er for høj, kan firmaet ikke sælge sine vare

2.1.1. Sætte priserne ned for at få solgt varerne

3. Økonomisk vækst

3.1. Når vi tjener flere penge

3.2. Vi producere flere varer

4. BNP

4.1. Danmark økonomiske vækst

4.2. Den samlede værdi af Danmark produktion

5. Betalingsbalancen

5.1. Opgør værdien af Danmarks handler mellem udlandet

5.2. Positiv=overskud

5.3. Negativ=Underskud