Google Fællesdrev Næshøjskolen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Google Fællesdrev Næshøjskolen by Mind Map: Google Fællesdrev Næshøjskolen

1. Udskoling

1.1. 8 årgang

1.2. 9. årgang

1.3. Projektuge

1.4. Brobygning

1.5. Afdelingsmøder

1.5.1. Referater

1.5.2. Dagsordener

1.6. Arkivmappe

2. Mellemtrin

2.1. 4. årgang

2.2. 5. årgang

2.3. 6. årgang

2.4. 7. årgang

2.5. Afdelingsmøder

2.5.1. Referater

2.5.2. Dagsordener

2.6. Arkivmappe

3. Indskolingen

3.1. SFO

3.2. 0. årgang

3.3. 1. årgang

3.4. 2. årgang

3.5. 3. årgang

3.6. Afdelingsmøder

3.6.1. Referater

3.6.2. Dagsordener

3.7. Arkivmappe

4. Fagteam

4.1. Fagene

5. Årstraditioner

5.1. Jul

5.2. Motionsdag

5.3. Personalearrangementer

5.3.1. Julefrokost

5.3.2. Sommerfest

5.3.3. Sociale arrangementer

5.4. Emneuge

5.5. Venskabsklasser

6. Særlige mødefora

6.1. MED

6.2. ÅKU

6.3. Netværksmøder

7. Billeder

7.1. Årsmapper

8. Andet

8.1. Tilsyn

8.2. Fagfordeling

8.3. Skemalægning

8.4. Politikker

8.5. Gamle mapper

9. Pædagogisk Sparring

9.1. Bibliotek

9.2. PLC

9.3. SKC

9.4. Støttcenteret

10. TAP

10.1. Kantine

10.2. Teknisk service