Інвестиційне проектування

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інвестиційне проектування by Mind Map: Інвестиційне проектування

1. Розробка і реалізація інвестиційного проекту (у першу чергу виробничої спрямованості) проходить тривалий шлях від ідеї до випуску продукції. В умовах ринку цей період прийнято розглядати як цикл інвестиційного проекту (чи "інвестиційний цикл") три фази, що охоплює: - передінвестиційну (попередні дослідження до остаточного ухвалення інвестиційного рішення); - інвестиційну (проектування, договір, підряд, будівництво); - виробничу (проектування фази господарської діяльності підприємства).

2. це план або програма вкладення коштів з метою вилучення додаткової вигоди, отримання прибутку.

3. Інвестиційні цілі

3.1. 1) Прибутковість інвестиційного заходу визначається як норма прибутку на інвестиції. Капітальні вкладення здійснюються тільки в тому випадку, якщо прибуток від них досягає визначеного, заздалегідь заданого мінімуму.

3.2. 2) Ріст фірми шляхом щорічного збільшення торгового обороту і частки контрольованого його ринку. .

3.3. 3) Підтримка високої репутації фірми серед споживачів і збереження контрольованої частки ринку.

3.4. 4) Досягнення високої продуктивності праці.

3.5. 5) Виробництво нової продукції.

4. Інвестиційний цикл

5. Принципи керування проектом

5.1. Основними принципами сформованої концепції "керування проектом" є:

5.2. Поглиблення рівня обґрунтованості прийнятих інвестиційних рішень за допомогою різноманітних (не менш 3) і багатофакторних оцінок (технологічних, економічних, соціальних, екологічних та ін.).

5.3. Високий ступінь координації і контролю в процесі реалізації інвестиційного проекту.

5.4. Систематичний аналіз і постійне "відстеження" зовнішніх змін (кон'юнктури ринку по усіх видах ресурсів, непередбачених різних обставин і негативних факторів, що виникають на шляху інвестиційного циклу).

6. Контракт на керування проектом

6.1. Сфера діяльності керуючого проектом у кожному конкретному випадку визначається контрактом на "керування проектом".

6.2. Типовий контракт передбачає 4-и групи послуг:

6.3. загальне керування передінвестиційною та інвестиційною фазами, включаючи проектування;

6.4. фінансове керування (фінансовий аналіз, планування і бюджет, кредити і контроль над ліквідними засобами, облік і звітність);

6.5. керування персоналом (перелік і графік будівельних робіт);

6.6. керування будівельним виробництвом (організація будівництва та його матеріально-технічного забезпечення, включаючи закупівлі, збереження, контроль якості і т.п.).

7. Типи класифікації інвестиційних проектів

7.1. 1-й тип класифікації інвестиційних проектів - розбивка проектів на великі, середні і дрібні. Великі проекти носять стратегічний характер, являють собою принципово нові об'єкти і мають вартість більш 2-х млн. доларів. Середні проекти мають вартість від 300 тис. до 2-х млн. доларів. Дрібні проекти - менш 300 тис. доларів. .

7.2. До другого типу відносяться проекти з затвердженими фондами (затвердженим фінансуванням), що знаходяться на тій чи іншій стадії будівництва, але не закінчені. Проекти з незатвердженим фінансуванням підрозділяють на:

7.3. а) залежні від самої корпорації (рішення про інвестування приймається керівництвом корпорації);

7.4. б) залежні від споживача (фінансування відкривається лише в тому випадку, коли корпорація на торгах виграє контракт на постачання продукції).

7.5. Третій тип класифікації інвестиційних проектів сполучає розбивку капітальних вкладень на класи з принципом диференціювання норми прибутку усередині кожного класу.