Podsumowanie I edycji projektu 10.07.2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podsumowanie I edycji projektu 10.07.2018 by Mind Map: Podsumowanie I edycji projektu 10.07.2018

1. Uczestnicy spotkania

1.1. Jarosław Filipczak

1.2. Justyna Sawicka - Gerber

1.3. Magdalena Raczyńska

1.4. Paulina Stawicka

1.5. Katarzyna Pieniak

2. Podsumowanie najczęstszych błędów

2.1. błędna ilość godzin stażu

2.2. błędne godziny pracy na stażach

2.2.1. praca powyżej 8h

2.2.2. praca w godzinach nocnych

2.3. wysyłka umów na błędny adres

2.3.1. dodano na ostatniej stronie umowy adres do odesłania umowy

2.4. błędne rozliczenia dojazdów na staż

2.4.1. brak biletów

2.4.1.1. informacja znajdzie się w krótki podsumowaniu kryteriów rozliczenia stażu

2.5. brak zdjęć ze staży

2.5.1. min. 5 zdjęć z miejsca stażu

2.5.1.1. informacja znajdzie się w krótkim podsumowaniu kryteriów rozliczenia stażu

3. Wprowadzenie nowego wskaźnika - Kontrola

3.1. kontrola min. 10% realizowanych staży

4. Opracowanie procesu czynności związanych z realizacją staży z perspektywy Realizatora

4.1. Ubezpieczenie uczestników projektu

4.2. Lista zgłoszeniowa z UM

4.2.1. weryfikacja uczestników opracowanie bazy praktyk i staży

4.3. Kontakt Szkoła

4.3.1. kontakt z Opiekunem

4.3.2. wysyłka pocztowa/mailowa kompletu dokumentów stażowych

4.4. Kontakt Uczeń

4.4.1. wysyłka pocztowa/mailowa kompletu dokumentów stażowych

4.5. Kontakt Pracodawca

4.5.1. ustalenie Opiekuna stażysty

4.5.2. wysyłka pocztowa/mailowa kompletu dokumentów stażowych

4.6. Przygotowanie umowy trójstronnej

4.6.1. nadanie numeru umowy

4.6.2. uzupełnienie bazy staży i praktyk

4.6.3. wysyłka umowy

4.6.3.1. mailowo w zależności od formy kontaktu

4.6.3.1.1. wysłanie uniwersalnej formatki wraz z załącznikami

4.6.3.2. poczta

4.6.3.2.1. wydruk 3 ezg. umów

4.6.3.2.2. podpis osoby upoważnionej

4.6.3.2.3. przygotowanie przesyłki

4.6.3.2.4. wysyłka pocztą

4.7. Wysyłka Alertów z przypomnieniem o zbliżającym się terminie rozliczenia stażu

4.7.1. w zależności od formy komunikacji

4.7.1.1. do ucznia

4.7.1.2. do szkoły

4.7.1.3. do pracodawcy

4.7.2. określić częstotliwość np. 2 tygodnie przed końcem stażu

4.8. Rozliczenie czynności

4.8.1. otrzymanie dokumentacji

4.8.2. weryfikacja kompletu dokumentów, załaczników

4.8.3. weryfikacja listy obecności

4.8.4. przygotowanie dyspozycji przelewu

4.8.4.1. Uczeń

4.8.4.1.1. wypłata stypendium stażowego

4.8.4.1.2. refundacja kosztów dojazdu

4.8.4.2. Pracodawca

4.8.4.2.1. zwrot kosztów opieki

4.8.4.2.2. zwrot kosztów doposażenia stanowiska pracy

4.8.5. weryfikacja przesłania min. 5 zdjęć ze stażu

4.8.6. Wystawienie Zaświadczenia

4.8.6.1. opracowanie programu praktyk

4.8.6.2. wypełnienie Zaświadczenia

4.8.6.3. wydruk Zaświadczeń

4.8.6.4. wysyłka Zaświadczeń

4.8.6.4.1. wysyłka w zależności od formy kontaktu

5. Opracowanie procesu czynności z realizacją staży z perspektywy Ucznia

5.1. Zgłoszenie Opiekunowi/Nauczycielowi w szkole chęci uczestnictwa w projekcie

5.2. Określenie terminu realizacji staży

5.3. Opcjonalnie: określenie miejsca wykonywania stażu

5.4. prowadzenie dokumentacji stażu

5.5. skompletowanie dokumentów do rozliczenia stażu

5.5.1. umowa trójstronna

5.5.2. lista obecności

5.5.3. oświadczenie od BHP

5.5.4. Regulamin stażu

5.5.5. oświadczenie dot. rachunku bankowego

5.5.6. Wniosek o refundację kosztów dojazdu

5.5.7. Opcjonalnie

5.5.7.1. skompletowanie oświadczenie dot. rachunku bankowego Pracodawcy

5.5.7.2. Oświadczenie dot. Opiekuna po stronie Pracodawcy

5.5.7.3. Wniosek o refundację kosztów doposażenia stanowiska stażu

5.6. Wysyłka kompletu dokumentów najpóźniej 7 dni po zakończeniu stażu

6. Opracowanie procesu czynności z realizacji staży z perspektywy Pracodawcy

6.1. Wyrażenie woli przyjęcia stażysty na stać

6.2. Wyznaczenie Opiekuna stażysty

6.3. Kontakt ws. realizacji staży z:

6.3.1. Uczniem

6.3.2. Szkołą

6.3.3. Realizatorem stażu

6.4. Podpisanie umowy trójstronnej

6.5. Organizacja miejsca stażowego w firmie

6.5.1. oznakowanie miejsca stażowego zgodnie z wytycznymi

6.6. Wyznaczanie zadań stażyście zgodnie z programem stażu

6.7. weryfikacja poprawności wypełniania dokumentacji stażu

6.7.1. lista obecności

6.7.1.1. zatwierdzenie listy obecności

6.8. Wypełnienie zgodnie z wytycznymi dokumentacji po stronie Pracodawcy

6.8.1. podpisanie listy obecności ucznia

6.8.2. wypełnienie oraz wysyłka do Realizatora