Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CPTPP by Mind Map: CPTPP

1. Khái quát về CPTPP

1.1. 9/8/2018, tại Santiago, Chille

1.2. Cam kết về sự hội nhập + Tín hiệu chống lại chủ nghĩa bảo hộ

1.3. Giữ nguyên nội dung so với phiên bản gốc; tạm hoãn 22 điều khoản

1.3.1. Đảm bảo sự cân bằng giữa 11 nước thành viên

1.4. Hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao

1.5. Đề cập các lĩnh vực truyền thống; xử lý những vấn đề mới phi truyền thống

1.6. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, giảm đói nghèo, nâng cao chất lượng sống

2. Thuận lợi

2.1. Giúp GDP tăng 3.6% so với 6% của TPP

2.2. Ngành công nghiệp nhẹ, thâm dụng lao động

2.3. Thuế quan cắt giảm

2.3.1. Xuất khẩu

2.3.1.1. Dệt may

2.3.1.1.1. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu: 8.3% - 10.8%

2.3.1.2. Tăng tỷ trọng xuất khẩu da giày

2.3.1.2.1. Canada giảm thuế nhập khẩu da giày, túi xách về 0%

2.4. Tăng cường tự do thương mại

2.4.1. Thúc đẩy hoạt động vận chuyển

2.4.1.1. Hoạt động hàng hải, hàng không được tiếp đà

2.5. Dòng vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn

3. Khó khăn

3.1. Quy tắc xuất sứ, vốn đầu tư lớn

3.2. Ít doanh nghiệp thực sự tìm hiểu và có kế hoạch cụ thể

3.3. Áp lực lớn với ngành có sức cạnh tranh yếu (chăn nuôi...)

3.4. Nhóm ngành phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa

3.4.1. Kim ngạch nhập khẩu lớn từ các nước: đồ gia dụng, ngũ cốc...

4. So sánh với các tổ chức khác

4.1. Bỏ các tiêu chuẩn quá cao về sở hữu trí tuệ

4.2. Động lực cải cách thể chế lần thứ 2

4.3. Tất cả những lĩnh vực muốn bảo lưu thì phải đưa vào; với những dịch vụ mới trong tương lai, Việt Nam phải hoàn toàn mở cửa cho nước ngoài; mở cửa lĩnh vực hiện chưa mở thì không được đóng lại

4.4. Cơ chế thực thi