L´evolució historica de l´empresa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
L´evolució historica de l´empresa by Mind Map: L´evolució historica de l´empresa

1. Segles XII - XV (baixa edat mitjana)

1.1. Desenvolupament

1.1.1. Ciutats

1.1.2. indústria artesanal

1.1.2.1. agrupada en gremis

1.2. Increment

1.2.1. Intecamvis comercials

1.2.2. Fires

1.3. Economia

1.3.1. Comerciants

1.3.1.1. Agrupats en lligues/hanses

1.3.1.1.1. associades al lloc d´origen

1.3.2. Activitat econòmica

1.3.2.1. en mans dels menestrals i comerciants

1.3.2.2. surgiment de companyies col·lectives i comanditàries (formes socials que recull la nostra legislació mercantil actual)

2. XV (i per adavant)

2.1. Progressos en la navegació

2.1.1. Expanció d´Europa a l´Extrem Orient

2.1.1.1. descobriment d´Amèrica

2.1.1.2. Espanya = monopoli comercial

3. Segles XVI - XVII

3.1. Companyies d´Índies

3.1.1. creades per els anglesos i els holandesos

3.1.2. comersi amb l´Extrem Orient

3.1.3. grans aportacions de capital

3.1.3.1. métode de vendre participacions

3.1.3.1.1. Societat Anònima

3.1.3.1.2. Atorguen la condició de socis a les persones que inverteixen en les companyies d´Índies, amb el consegüent dret a participar en el guenys

4. Finals s. XVIII - Principi s. XIX

4.1. Revolució Industrial (segle XIX)

4.1.1. On?

4.1.1.1. 1º Gran Bretanya

4.1.1.2. 2º Resta d´Europa

4.1.2. Qué pasa?

4.1.2.1. acomulació del capital

4.1.2.2. aplicació de nous invents tècnics

4.1.2.3. desenvolupament de la mentalitat empresarial

4.1.2.3.1. burgesia ascendent

4.2. Creixement empresarial

4.2.1. augment en Nº de empreses

4.2.1.1. gran quantitat d´obrers

4.2.1.2. producció massiva

4.2.2. tècniques d´organització i derecció empresarial

4.2.2.1. antecedents dels moderns sistemes de gestió i direcció d´empreses

5. Segle XX

5.1. Creixement econòmic continua

5.1.1. desenvolupament de grans societats anònimes

5.1.1.1. peça bàsica del sistema capitalista o d´economia de mercat

5.2. Revolució Russa (1917)

5.2.1. Socialisme Real

5.2.1.1. nou sistema econòmic

5.2.1.2. l´empresa segueix les directrius marcades per el Estat

5.3. Segona Guerra Mundial (després)

5.3.1. desenvolupament de processos d´integració supracional

5.3.1.1. Capitalistas (Estats Units)

5.3.1.1.1. CE

5.3.1.2. Socialista (URSS)

5.3.1.2.1. COMECON

5.3.1.2.2. fracàs del model

5.3.2. Món occidental

5.3.2.1. desenvolupament de les empresens multinacionals

5.3.2.1.1. CAUSES

5.3.2.1.2. METES

5.3.2.2. XINA

5.3.2.2.1. grans logros en economia internacional