Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Діти раннього та дошкільного віку з ППФР

1.1. ЗДО компенсуючого типу для дітей 6міс - 7(8)р, які потребують корекції фізичного і (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації

1.2. ЗДО комбінованого типу для виховання дітей 2міс - 6(7)р, у складі якого можуть бутигрупи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку

1.3. Будинок дитини - ЗДО системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з порушеннями фізичного та(або) розумового розвитку від народження до 3р (для здорових дітей) та до 4р (для хворих дітей)

1.4. Центр розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади або виховуються вдома

1.5. ЗДО(ясла-садок) для дітей 2міс - 6(7)р для догляду за ними, розвитку, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в умовах інклюзивного навчання і виховання при обов'язковій корекційній підтримці дитини з порушеннями у розвитку

2. Молодь з особливостями психофізичного розвитку

2.1. Професійно-технічні навчальні заклади загального типу у складі спеціальниих груп або поодинці

2.2. Спеціальні навчальні заклади інтернатного типу, призначені для професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю від 15 років (Харківський обліково-економічний технікум ім. Ф.Г.Ананченка, Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум, Житомирське вище професійно-технічне училище, Луганське професійно-технічне училище, Самбірське професійно-технічне училище)

2.3. ЗВО у складі спеціальних груп або поодинці (на підставі наказу МОН від 27.06.2008 №587, дев'ять ЗВО України: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"(Київ), Донбаський інстиут техніки та менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, Кримський гуманітарний університет(Ялта), Луганський національний університет ім. Т.Шевченка, Національна металургійна академія та ін.)

3. Діти шкільного віку

3.1. Спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) 1-3 ступенів (навчальний заклад для дітей з порушеннями фізичного та(або) розумового розвитку)

3.1.1. -для глухих дітей, зі зниженим слухом, сліпих, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату - 1-3 ступенів; -для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, із ЗПР, ментальними порушеннями - 1-2 ступенів

3.2. Школа соціальної реабілітації (навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання(диеренційовані))

3.3. Навчально-реабілітаційний центр (навчальний заклад для дітей з ООП, зумовленими складними порушеннями у розвитку)

3.3.1. для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із ЗПР або РВ; які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, ЗПР чи РВ та сліпоглухих; які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, ЗПР або РВ; з ТПМ у поєднанні з РВ, ЗПР; з ментальними порушеннями у поєднанні з ТПМ

3.4. Спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з ООП, які можуть створюватися у складі загальноосвітніх навчальних закладів)