IT og Mediekompetencer

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
IT og Mediekompetencer by Mind Map: IT og Mediekompetencer

1. Produktive kompetencer

1.1. Eleven som målrettet og kreativ producent

1.1.1. Eleverne skal:

1.1.1.1. kunne arbejde vidensbaseret og på den baggrund skabe kreative løsninger med bevidste valg og fravalg af digitale værktøjer.

1.1.1.2. kunne afpasse budskab og formål med en produktion i forhold til en målgruppe og bevidst kunne vælge udtryksformer – billedmæssigt, lydmæssigt og sprogligt.

1.1.2. Eleven får samrtig

1.1.2.1. tilegne sig kompetencer i digital produktion, der kan være kommunikativ eller anvendelsesorienteret.

1.2. Eleverne får mulighed for at skabe medieproduktioner fra bunden. Det er derved også muligt at de kreative produktioner bliver etableret i folkeskolen.

1.2.1. Eks. i Tyskundervisningen kan arbejde med produktion af turistfilm.

2. Eleven som analyserende modtager

3. Eleven som kritsik undersøger

3.1. Eleven skal tilegne sig kompetencer i at identificere sit behov for information, sortere, vælge og redigere information til bestemte formål, benytte målrettede strategier til søgning, analyse og vurdering af information kildekritisk i en multimodal kontekst, samt citere og referere korrekt fra forskellige kilder.

4. Eleven som ansvarlig deltager

4.1. Eleven som ansvarlig deltager

4.1.1. Eleven skal:

4.1.1.1. Etisk

4.1.1.2. Selvbevidst

4.1.1.3. Reflekteret

4.1.2. Som ansvarlige deltagere skal eleverne kunne agere i vekslende online sociale kontekster. De skal tilegne sig kompetencer i at navigere:

4.2. Eleven skal tilegne sig kompetencer i kritisk at analysere og vurdere digitale produkters indhold og måde at repræsentere verden på. I relation hertil at kunne analysere og vurdere målgruppe, repræsentationsform, retorik og æstetik.

5. De fire elevpositioner

5.1. 1. Eleven som kritisk undersøger

5.2. 2. Eleven som analyserende modtager

5.3. 3. Eleven som målrette og kreative producent

5.4. 4. Eleven som ansvarlig deltager

6. Receptive kompetencer

6.1. Den danske ordbog - (særlig) modtagelig over for indtryk og påvirkninger udefra