TRIỂN KHAI BÍ MẬT DOTCOM TRÊN INFUSIONSOFT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TRIỂN KHAI BÍ MẬT DOTCOM TRÊN INFUSIONSOFT by Mind Map: TRIỂN KHAI BÍ MẬT DOTCOM TRÊN INFUSIONSOFT

1. BÍ MẬT DOTCOM

1.1. Chiến lược

1.1.1. Công thức bí mật

1.1.1.1. Ai

1.1.1.2. Ở đâu

1.1.1.3. Mồi

1.1.1.4. Kết quả

1.1.2. Thang giá trị

1.1.2.1. Từ thang đến phễu

1.1.3. Cách tìm khách hàng mơ ước

1.1.4. Tìm kiếm lưu lượng truy cập

1.1.4.1. Lưu lượng truy cập bạn điều khiển

1.1.4.2. Lưu lượng truy cập bạn không điều khiển

1.1.4.3. Lưu lượng truy cập bạn sở hữu

1.2. Nhân vật thu hút

1.2.1. Yếu tố tạo nên nhân vật thu hút

1.2.1.1. Câu chuyện nền

1.2.1.2. Các câu chuyện nhỏ

1.2.1.3. Chia sẻ các khiếm khuyết của mình

1.2.1.4. Có chính kiến rõ ràng

1.2.2. Bản sắc của nhân vật thu hút

1.2.3. Cốt truyện

1.3. Chuỗi emai ban đầu

1.3.1. Email #1: Tạo bối cảnh

1.3.2. Email #2: Mở đầu kịch tích

1.3.3. Email #3: Thức tỉnh

1.3.4. Email #4: Lợi ích tiềm ẩn

1.3.5. Email #5: Tạo sự khẩn cấp và kêu gọi hành động

1.4. Chuỗi email hàng ngày

1.5. 7 giai đoạn của một phễu

1.5.1. GĐ #1: Xác định nhiệt độ lưu lượng truy cập

1.5.2. GĐ #2: Tạo cầu nối định hướng tâm thức khách hàng

1.5.3. GĐ #3: Sàng lọc người đăng ký

1.5.4. GĐ #4: Sàng lọc người mua

1.5.5. GĐ #5: Nhận diện người mua mong muốn nhất thời

1.5.6. GĐ #6: Nâng tầm mối quan hệ

1.6. 23 khối cơ bản của một phễu

1.7. Các phễu đầu vào

1.8. Truy ngược hệ thống của một phễu thành công

1.9. Công cụ

1.9.1. Infusionsoft

1.9.2. Thrive theme

1.9.3. Youtube

1.9.4. Clickfunnels