Prozesuen, Zerbitzuen eta Hezkuntza Erakundeen Antolakuntza eta Kudeaketa

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Prozesuen, Zerbitzuen eta Hezkuntza Erakundeen Antolakuntza eta Kudeaketa by Mind Map: Prozesuen, Zerbitzuen eta Hezkuntza Erakundeen Antolakuntza eta Kudeaketa

1. Hezkuntza Erakundeak gure gizartean

1.1. Erakundea

1.1.1. Ezaugarriak

1.1.1.1. Irekiak

1.1.1.2. Proiektu kolektiboa

1.1.1.3. BIrtualak

1.1.1.4. Etengabeko prestakuntza

1.1.2. Osagaiak

1.1.2.1. Banakoak edo banako-taldeak

1.1.2.2. Helburu/xedea

1.1.2.3. Lan-banaketa eta funtzio bereizketa

1.1.2.4. Denboraldi jakineko iraupena

1.1.3. Motak

1.1.3.1. Helburuen arabera

1.1.3.1.1. Dibertimendua

1.1.3.1.2. Pertsonengan eragitea

1.1.3.1.3. Erakundearen onura

1.1.3.2. Formaltasun-mailaren arabera

1.1.3.2.1. Formalak

1.1.3.2.2. Informalak

1.1.3.3. Onuradunaren arabera

1.1.3.3.1. Erakundeak eta kideak biak mesedetzen dituena

1.1.3.3.2. Jabea onuraduna (komertzialak)

1.1.3.3.3. Bezeroen mesedetan (sozialak)

1.1.3.3.4. Gizarte osoaren mesedetan

1.1.3.4. Egituraren arabera

1.1.3.4.1. Sinplea

1.1.3.4.2. Burokratikoa

1.1.3.4.3. Zatikakoa

1.1.3.4.4. Addokratikoa

2. Erakundearen proiektuak

2.1. Elkartea (kolektiboa, irabazi-asmorik gabekoa...)

2.1.1. Nola sortu?

2.1.1.1. 1-Estatutuak idatzi

2.1.1.2. 2-Elkartearen eraketa formala

2.1.1.3. 3-Erregistratzea

2.1.1.4. 4-Elkartearen liburuak

2.1.1.5. 5-Identifikazio fiskaleko kodea

2.1.2. Plangintza estrategikoa

2.1.2.1. Identitatea

2.1.2.1.1. Misioa, balioak...

2.1.2.2. Testuingurua

2.1.2.2.1. Barne eta kanpo-testuinguruak, erakundeekin harremanak...

2.1.2.3. Azken egoera

2.1.2.4. Lehentasunak ezartzea

2.1.2.5. Plan estrategikoa zehaztea

2.1.2.6. Plan estrategikoa sozializatzea

3. Antolaketa Egitura eta Dinamikak

3.1. Giza baliabideak (pertsona taldea)

3.1.1. Kudeaketa

3.1.1.1. Langileak aukeratu

3.1.1.2. Lan taldea kontentu mantendu

3.1.2. Lanpostuaren definizioa

3.1.2.1. Boluntarioak

3.1.2.2. Kontratatuak

3.1.3. Organigrama

3.1.3.1. Lineala

3.1.3.2. Funtzioekin

3.1.3.3. Pertsonalizatua

3.1.3.4. Horizontala

3.1.3.5. Radiala

4. Harremanetarako sistema

4.1. Komunikazioa ezinbesteko tresna

4.1.1. Barruko komunikazioa

4.1.1.1. Prozesua

4.1.1.2. Motak

4.1.1.3. Rolak

4.1.1.4. Norabideak

4.1.1.5. Oztopoak

4.1.2. Kanpoko komunikazioa

4.1.2.1. Marketina

5. Zuzendaritza eta Kudeaketa Prozesua

5.1. Zuzendaritza-gaitasunak

5.1.1. Lidergoa

5.1.1.1. Harreman eta lanetara zuzendua

5.1.1.2. Motak

5.1.1.2.1. Liberala

5.1.1.2.2. Demokratikoa

5.1.1.2.3. Autokratikoa

5.1.2. Lana delegatzea

5.1.3. Lan bileren kudeaketa

5.1.4. Erabakiak hartzea

6. Giroa, Kultura eta Gatazkak Erakundeetan

6.1. Giroa

6.1.1. Aldakorra

6.1.2. Testuinguruko faktoreen eragina

6.1.3. Kulturaren agerpena

6.2. Kultura

6.2.1. Barneratutako ohiturak

6.2.2. Denboran mantentzen da

6.3. Gatazkak

6.3.1. Alde on eta txarrak

6.3.2. Konpontzeko ereduak

6.3.2.1. Aurretiko giroa sortzea

6.3.2.2. Arazoa onartzea

6.3.2.3. Boterearen erabilpena

6.3.2.4. Arazoaren taldeko definizioa

6.3.2.5. Informazio bilaketa

6.3.2.6. Alternatibak sortu

6.3.2.7. Negoziazioa eta erabakiak hartzea

6.3.2.8. Akordioa