Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Socjologia by Mind Map: Socjologia

1. Informacje na temat zaliczenia

2. Socjologia jako nauka o społeczeństwie:

3. Socjologia jako nauka

3.1. Najważniejsze założenia:

3.2. -wyraźne określenie badanego problemu w kontekście dotychczasowej wiedzy

3.3. -staranne zbieranie danych i jawność warsztatu badawczego

3.4. -odróżnienie twierdzeń opartych na faktach od tych, które są domysłami

3.5. -dopasowanie stopnia ogólności formułowanych stwierdzeń do zakresu danych, które stanowią jej podstawę

4. Filozofia społeczna

4.1. Najważniejsze założenia:

4.2. -za cel stawia sobie odkrywanie prawdy o świecie

4.3. -jest refleksją uprawianą profesjonalnie przez zawodowych myslicieli

4.4. -przywiązuje dużą wagę do precyzji wypowiedzianych sądów, ale nie troszczy się o bazę dowodową

4.5. -charakteryzuje się praktyką formułowania zaleceń społecznych

4.6. -wiąże tezy w całościowe systemy, z których wywodzi się socjologia