WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII by Mind Map: WPROWADZENIE DO SOCJOLOGII

1. Postacie związane z socjologią

1.1. August Comte

1.1.1. -stworzył pojęcie socjologia

1.1.2. -ojciec światowej socjologii

1.1.3. -wyodrębnił nową dyscyplinę "socjologię"

1.2. Florian Znaniecki

1.2.1. -pierwsza katedra socjologii w Polsce (Poznań, 1920r)

1.3. Max Weber

1.3.1. -objął pierwszą katedrę socjologii w Monachium (1919r)

2. Początki socjologii

2.1. 1895r.- pierwsza katedra socjologii w Europie

2.2. 1919r.- powstaje katedra socjologii w Monachium

2.3. 1920r.- pierwsza katedra socjologii w Polsce (Poznań)

2.4. 1945r.- powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Socjologiczne

3. Wiedza społeczna a socjologia

3.1. Pomimo tego, że socjologia jako dyscyplina naukowa ma krótką historię, ludzie zawsze interesowali się życiem społecznym i poszukiwali wiedzy na jego temat

3.2. Podstawowe zagadnienia związane z wiedzą społeczną:

3.2.1. -kontakty z innymi ludźmi

3.2.2. -walka o wartości egzystencjalne

3.2.3. -współpraca i konkurencja

3.2.4. -powiązania ekonomiczne, kulturalne, w różnych zbiorowościach

4. Filozofia społeczna

4.1. -za cel stawia sobie odkrywanie prawdy świecie

4.2. -jest refleksją uprawiana profesjonalnie przez zawodowych myślicieli

4.3. -przywiązuje dużą uwagę do precyzji wypowiadanych sądów, ale nie troszczy się o dowody

4.4. -charakteryzuje się praktyką formułowania zaleceń społecznych (wizje idealnych społeczeństw)

4.5. -wiąże tezy w całościowe systemy, z których wywodzi się socjologia Augusta Comte

5. Socjologia dostarcza realnych informacji

5.1. Przebiegu procesu badawczego uczonych obowiązuje kilka reguł:

5.1.1. *wyraźne określenie badanego problemu w kontekście dotychczasowej wiedzy

5.1.2. *staranne dobieranie danych

5.1.3. *jawność warsztatu badawczego

5.1.4. *odróżnianie twierdzeń opartych na faktach od tych, które są domysłami

5.1.5. *zmierzanie do wyjaśniania faktów na podstawie istniejących teorii