ČPD linka a e-maily

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ČPD linka a e-maily by Mind Map: ČPD linka a e-maily

1. Obsluha telefonního čísla ČPD na tel: 111 111 111

1.1. Co bude obsahem hovorů?

1.2. Kam budeme přepojovat?

1.2.1. na servis ŽP a NŽP do KC

1.3. Přístupy do DA ČPD?

1.4. IVR

1.4.1. dotazy

1.4.1.1. zbytek dořeší operátor pro ČPD

1.4.2. domluvit s Petrem Dvořákem

2. Obsluha e-mailové schránky [email protected]

2.1. Typy dotazů, složky doručené pošty

2.2. Kam budeme předávat jedn. typy dotazů

2.3. které typy dotazů budeme v zastoupení posílat z CC?

2.4. Kolik e-mailů bude přicházet?

2.5. web ČPD - zařídit změny - s J. Matuškou - sepsat mu e-mail s požadavky

3. kapacitně domluvit s Tomášem Veverkou

3.1. kolik operátorů na servisní lince

3.2. kolik e-mailářů?

3.3. více scénářů

4. kontaktní osoby

4.1. Matuška Jiří

4.1.1. projekt manažer - hlavní kontakt

4.2. Vaňková Věra

4.3. Nacházel

4.4. Bobková Jaroslava

4.5. Frejlich Petr

4.6. Kličková Zdeňka

5. Předání znalosti

5.1. Školení školitelů

5.2. Stránka v Helpu

5.3. prezentaci na Provozní review VCC

5.4. popsat proces do pracovního postupu

6. Termíny:

6.1. zjistit u Matušky a Nacházela

6.1.1. termín asi není

7. Procesně a aplikačně

7.1. nové IVR pro ČPD

7.2. e-maily přes Klik

7.3. kontaktní e-mailové schránky pro předávání požadavků

7.4. upravit webovou stránku ČPD s tel. číslem

7.5. vyčíslit kolik to bude stát?

7.6. zajistit smlouvy pro zastoupení ČPD

7.6.1. Jarda s Bobkovou

7.7. přístupy do DA ČPD

7.7.1. DA není plnohodnotný

7.7.1.1. Co s tím? Odkud budeme čerpat informace?

7.8. novou skillu

7.9. zařídit linku ČPD

7.10. tabulku pro předávání dotazů tel. i e-mail

8. vyčistit už napadané dotazy do e-mailové schránky ČPD

8.1. odpovědi od Frejlicha

8.2. plnou moc od Bobkové

8.2.1. specifikovat, co pro ně budeme dělat

8.2.1.1. řešil Jarda Machač

8.3. nalogovat operátora od ISM a RBY do schránky

8.4. zajistit si schránku pro sebe

8.5. zbyly 4 ks

8.5.1. pracuje na tom Kličková