Industria Hotelera

Empresas Basiques per la industria hotelera

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Industria Hotelera by Mind Map: Industria Hotelera

1. Empreses Hoteleres

1.1. Hotels

1.2. Apartaments

1.3. Hostals

1.4. Albergs

2. Empreses d'intermediació

2.1. Serveis de transfers

2.2. Empreses de transport

3. Empreses de restauració

3.1. Restaurants

3.2. Serveis de càtering

3.3. Bars

4. Empreses d'agències de viatge

4.1. Agencies de viatge majoristes

4.2. Agencies de viatge minoristes