Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EĞİTİM by Mind Map: EĞİTİM

1. Öğrenme

2. KÜLTÜR

2.1. Zoraki kültürlenme

2.2. Gelişigüzel kültürlenme

3. Formal

3.1. Örgün

3.2. Yaygın

4. İnformal

5. Program

5.1. Eğitim Programı

5.2. Öğretim Programı

5.3. Ders Programı

6. Öğretme