Hvordan kan vi bedst muligt lagre vores energi uden at risikere et stort energitab?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan kan vi bedst muligt lagre vores energi uden at risikere et stort energitab? by Mind Map: Hvordan kan vi bedst muligt lagre vores energi uden at risikere et stort energitab?

1. Hvad bliver der af den producerede energi der ikke bruges?

1.1. En stor del af energien sælges videre til Norge

1.2. - Sorte sten kan lagre vedvarende energi

1.3. - Vand kan indeholde energi fra vinden som opbeholdes i mølletårne og bruges af vandkraftværker

1.4. - Batterier kan lagre vindenergi

2. Hvordan kan vi være sikre på at have nok energi til hele landet på vindstille dage?

2.1. Sørg for at lagre energien bedst muligt. Gør brug af forskellige metoder

2.2. Brug andre vedvarende energikilder såsom vandkraft og solenergi.

3. Model - lagring af energi

4. Hvad kan vi gøre for at mindske turbulent og dermed energitab?

4.1. Placer vindmøller med lige landskab fx. på marker og i havene

5. Hvordan fungerer en vindmølle?

5.1. Vindmøllens vinger roterer alt efter vindhastigheden, og er forbundet til en el-generator.

5.1.1. Denne genererer energi, som sendes ud til forsyningsnettet

6. Forsøg: Lagring af energi i batterier

6.1. Du skal bruge:

6.1.1. Fortyndet svovlsyre

6.1.2. Stopur

6.1.3. Afbryder

6.1.4. Lysdioder

6.1.5. Lampefatning

6.1.6. Bægerglas

6.1.7. 2 Blypader

6.1.8. Jævnstrømsforsyning

7. Kilder:

7.1. Hvordan virker en vindmølle? - VidenOmVind

7.1.1. Vindenergi - Bliv klogere på vindenergi og vindmøller

7.1.2. DTU vil lagre vindenergi i sten | Science Report

8. Hvor stor en del af energien går tabt ved lagringen?

8.1. Ved stenlagring er det kun 1% af energien som går tabt

9. Hvad kan lagringen af vindenergi bruges til udover elektricitet?

9.1. Lagringen af energien bruges flere steder også til at omdanne til brint