LAPORAN BARNES 1951

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
LAPORAN BARNES 1951 by Mind Map: LAPORAN BARNES 1951

1. Siapakah Barnes dan bagaimana ia tercipta?

1.1. L.J Barnes, Pengarah Fakulti Kemasyarakatan di Universiti Oxford

1.2. beliau memperbaiki Laporan Cheeseman

1.2.1. dan akhirnya menghasilkan Laporan Barnes pada 1951

2. Cadangan yang diutarakan

2.1. Satukan semua sekolah vernakular & perpaduan (mansuhkan)

2.2. gantikan dengan sistem pelajaran kebangsaan sekolah rendah

2.2.1. yang mewajibkan penggunaan bahasa melayu dan inggeris

2.2.1.1. sebagai bahasa penghantar

2.2.1.1.1. bahasa cina dan tamil masih boleh digunakan tetapi ia cuba dihapuskan

2.2.2. di peringkat menengah, bahasa inggeris kekal digunakan

2.2.2.1. sebagai bahasa penghantar

2.3. mengkehendaki semua pelajar bukan melayu mengambil inisiatif

2.3.1. untuk belajar dan mahir kedua bahasa ini dengan baik & penuh komitmen

2.3.1.1. sebagai tanda kasih pada Tanah Melayu

2.3.1.1.1. serta menghapuskan perasaan perkauman dalam diri

3. Implikasinya

3.1. dilihat kurang berupaya memupuk kesepaduan sosial antara komuniti etnik melalui pendidikan

3.2. wujud penentangan hebat daripada komuniti bukan melayu

3.2.1. terutamanya etnik cina

3.2.1.1. kerana ia lebih berpihak kepada etnik melayu

3.2.1.1.1. yang dilihat membela nasib pendidikan etnik melayu &

3.3. dan akhirnya Jawatankuasa Laporan Fenn Wu dibentuk

4. Matlamat utama

4.1. menyemak dan memperbaiki bentuk pendidikan Melayu

4.2. cadangan penggunaan bahasa melayu dan inggeris di sekolah rendah adalah untuk

4.2.1. memupuk semangat perpaduan dan integrasi antara etnik