Dansk økonomi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dansk økonomi by Mind Map: Dansk økonomi

1. Økonomisk vækst (BNP)

1.1. Brutonationalproduktet

1.2. Produktive indsats inden for det private og offentlige i et land i løbet af et år.

1.3. Indikator for et lands rigdom

1.4. Et højt BNP er ikke nødvendigvis udtryk for velfærd blandt borger i et land.

1.5. Økonomisk vækst er derfor et økonomisk mål, fordi vækst giver nye muligheder for økonomisk udvikling i fremtiden.

1.6. I Danmark skal stigningen være på 2% procent, for vi kalder det en stigning

1.7. En stigning på 0,5% er også en stigning, men pga. det vi kalder produktiviteten, er BNP´en nød til at være tilsvarende.

2. Lav arbejdsløshed

2.1. Forskellige former for arbejdsløshed

2.1.1. Konjunktur-arbejdsløshed

2.1.2. Struktur-arbejdsløshed

2.1.3. Sæson-arbejdsløshed

2.1.4. Friktions-arbejdsløshed

2.2. Hænger sammen med økonomisk vækst, fordi væksten skaber øget produktivitet, som skaber arbejdspladser.

2.3. Lav arbejdsløshed er et mål, da der er negative konskvenser ved høj arbejdsløs hed

2.4. Lav arbejdsløshed = færre penge i statskassen

3. Lav infliation

3.1. Udtryk for generelle prisstigninger i et samfund

3.2. Hvis en varens pris stiger, vil køberens løn stige, og derved vil valutaen i landet falde.

3.3. Man mister konkurenceevnen ved høj infliation

3.4. Mindre indtægt på eksport, da andre land ikke vil købe vare af landet, da det er billigere i andre lande.

3.4.1. Hvis ikke der er nok vare der bliver eksporteret, bliver nogle arbejdsplader lukket, og derved stiger arbejdsløsheden.

3.5. Det er et dansk mål, at holde infliationen nede.

4. Betalingsbalance - ligevægt

4.1. Danmarks samlede udgifter i forhold til de samlede indtægter over for udlandet.

4.2. Import - køb og indførelse af varer og tjenester fra udlandet.

4.3. Eksport - salg og udførelse af varer og tjenester til udlandet.

4.4. Hvis der er underskud, bliver man nød til at låne penge af andre land. Det kan være problematisk, hvis den er i underskud flere år i træk.

4.4.1. for hvis der er store renter på de lånte penge, kan det være næsten umuligt, at tilbage betale pengene igen.

4.5. Det handler om at holde betalingsbalancen ligevægtig, så man kan bruge penge på at investere og , og dermed forøge produktivitet, og skabe flere arbejdspladser.

5. Bæredygtig økonomi (grøn økonomi)

5.1. Et miljø med ren luft, frisk vand og natur

5.2. spare på de knappe ressourcer

5.3. Balance mellem økonomi og natur

5.4. Naturen levere råvare og resourcer til produktionen, og produktionen forarbejder disse og sender affald og forurening tilbage til naturen.

5.5. Målet om bæredygtig udvikling kan derfor komme i konflikt med målet om økonomisk vækst, da bæredygtig udvikling i starten tilføjer en merudgift til produktionen, som kan vise sig, at få produktionen til at falde

6. Balance på statsbudgettet

6.1. Staten har et budget ligesom virksomheder og husholdninger

6.2. Pengene bliver brugt til veje, skoler, sygehuse, hospitaler, dagplejer, lygtepæle, offentlige ansatte og meget mere.

6.3. Pengene kommer fra skatter og afgifter

6.4. Hvis der er overskud på betalingsbalancen er tllene sorte. Modsat hvis der er underskud, er tallene røde.