Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STEM by Mind Map: STEM

1. letterwoord (afkorting voor)

1.1. Science

1.2. Technology

1.3. Engineering

1.4. Mathematica

2. onderwijs

2.1. geen leerplannen

2.2. actieplan

2.2.1. geldt van 2012 tot 2020

2.2.2. doelstellingen

2.2.2.1. meer meisjes in STEM-richtingen

2.2.2.2. maatschappelijke waardering verhogen voor STEM-vakken

2.2.2.3. opleidingsaanbod aanpassen

2.2.2.4. aantrekkelijker maken van STEM-richtingen

2.3. doelstellingen

2.3.1. probleemoplossend leren

2.3.2. creativiteit stimuleren

2.3.3. onderzoeksvaardigheden verwerven

2.3.4. samenwerken

2.3.5. interactie tussen de verschillende onderdelen van STEM

2.3.6. innovatie

2.3.7. technisch proces hanteren

3. start

3.1. september 2015

3.2. meer dan 50 scholen

3.3. reden: te weinig afgestudeerde in wiskunde, wetenschappen en techniek

4. externe instanties

4.1. bedrijven

4.2. sectoren

4.3. kennisinstellingen