Hvordan kan man forstå borgerskab i et idehistorisk perspektiv? Hvorfor er det vigtigt at danne e...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hvordan kan man forstå borgerskab i et idehistorisk perspektiv? Hvorfor er det vigtigt at danne eleverne til medborgerskab og demokrati? by Mind Map: Hvordan kan man forstå borgerskab i et idehistorisk perspektiv? Hvorfor er det vigtigt at danne eleverne til medborgerskab og demokrati?

1. Idehistorisk

2. Jean-Jacques Rousseau (Oplysningstiden)

3. Hal Koch og Alf Ross

4. Medborger, statsborger og verdensborger

5. Ethnos og demos i samfundet

6. Rousseaus indflydelse i samfundet

7. F

8. Folkeskolens formålsparagraf

9. FN's verdenserklæring om menneskerettigheder

10. Skolens dannelses opgave

11. Michael Böss og Ove Korsgaard om sammenhængskraften

12. Medborger overfor modborger