Lista wszystkiego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Lista wszystkiego by Mind Map: Lista wszystkiego

1. Nowa platforma Mobile

1.1. Ant do budowania

1.2. Uruchomienie na jej podstawie wersji desktop

1.2.1. Osadzanie starych modułów w nowych komponentach

1.2.1.1. Sprawdzenia

1.2.1.1.1. MRS

1.3. Odpowiednik itemComponent dla nowej platformy

1.3.1. Z odcięciem się od sztywnej definicji itype'a Raczej jakiś model z opcją stworzenia formularza/grida/szczególów I jego szczególna realizacja w oparciu o itype

1.3.1.1. PK

1.4. PWA - offlineowość

1.4.1. DT

1.5. ServiceWorker

2. Legenda

2.1. Rekomendowane do zajęcia się tematem

2.2. Rozpoczęto rozpoznania/realizację

2.3. Mamy wnioski i co dalej?

2.4. Zrobione

3. https://confluence.webchili.in/pages/viewpage.action?pageId=111050769

4. Nowe funkcjonalności / moduły

4.1. LocalStorage do zapamiętania ostatnio otwartych modułów i ich przywracania na wejście

4.2. Zamiana MessageQueue na Symfony Messages - możliwości obsługi kolejki i CQRS

4.3. Pliki

4.3.1. Weryfikacja flySystem do zapisu plików na bazie

4.3.1.1. DT

4.3.2. Weryfikacja flySystem do zapisu plików na S3

4.3.3. Upload pliku drag&drop / wybór z dysku / wybór ze "składu" w aplikacji / z dysku sieciowego firmy / z google drive / z office365

4.4. Epuap

4.4.1. Przejście na certyfikat SHA256 wszędzie - podobno ma działać na obu wersjach

4.4.2. Środowisko testowe epuap

4.4.2.1. WT

4.4.3. Logowanie do Profilu Zaufanego

4.4.4. Epuap - PZ - logowanie, podpisywanie dokumentów, wysyłanie dokumentów (także z kancelarii)

4.4.5. Epuap - rozpoznawanie wzorca dokumentu a nie wszystko jest Pismem ogólnym

4.4.6. Epuap - Pobieranie - wizualizacja pobranego dokumentu dowolnego typu

4.4.7. Epuap - Pobieranie - automatyczne rozpoznanie kontrahenta

4.4.8. Epuap - automatyczne oznaczanie dostarczenia po otrzymaniu UPP/UPD

4.4.9. Pełna integracja z ePUAP (wysyłka, podpisywanie, weryfikacja podpisu)

4.5. Moduł tłumaczeń z Danone'a uczynić rozwiązaniem ogólnym

4.6. Konfiguracja powiadomień w całym systemie - jakie zdarzenie jaka reakcja

4.7. Moduł raportowy - wg wytycznych z SMB

4.8. Moduł raportowy - wg pomysłu z WSEI

4.9. Nowa baza wiedzy

4.9.1. Jako składnica plików na dysku?

4.9.2. wykorzystanie elasticSearch do przeszukiwania (użycie modułu search)

4.9.3. wykorzystanie OCR do indeksowania treści załączników binarnych (moduł search i tika)

4.10. [Fuda] MessageQueue/Pushe do zapewnienia jednego logowania jednego użytkownika (zamiast skanowania plików sesji)

4.11. Formularze dla workflow i innych modułów (+ modeler)

4.11.1. Definicja ogólna plus realizacja w ExtJs / Angular ...

4.11.2. oddzielnie przechowanie danych (FormData), definicji wyglądu (layout i zależności) i walidacja

4.11.3. możliwość wykorzystania formularzy w operacjach workflow jak i w operacjach edycyjnych w innych modułach

4.11.4. Może nie koniecznie oparte na itemach, chociaż potrzebna też gotowa implementacja także do korzystania z itypeów

4.12. Moduł Polecenia slużbowe

4.13. Nowy dashboard

4.14. Absence + zastępstwa

4.15. Subskrypcja na zmianę danych

4.16. Kancelaria - Integracja z PocztąPolską

4.17. SCU - rozpoznanie CEPIK API

4.18. Talk

4.18.1. czat realizowany prawdziwie online

4.18.2. dodawanie załączników

4.18.2.1. RK

4.18.3. Osadzanie formatowanego tekstu

4.19. Komponenty

4.19.1. Komponent legendy

4.20. Integracja z portalem "e-faktury"

4.20.1. zamówienia publiczne - jeśli każde postępowanie byłboy sprawą to moglibyśmy przez poczekalnię faktury pobierać jako pisma i przypinać do tych spraw z powiadomieniem

4.21. Integracja z portalami ZP (polski/unijny) + bazą konkurencyjności

4.22. Sprawdzić śledzenie działań w module adm - czy mamy i gdzie braki?

4.22.1. MRS

4.22.2. Brakuje śledzenia zmian w ADM

4.23. Terminy na realizację zadania

4.23.1. RK

4.24. Konfigurowanie powiadomień które chcę otrzymywać

4.25. Ekran logowania - dać wybór "loguj przez Google", 'loguj przez Facebook'

5. Platforma / Biblioteki zmiany

5.1. FileViewer

5.1.1. FileViewer dla ODT - biblioteka ViewerJS + iframe (webodf.js)

5.1.1.1. RK

5.1.2. FileViewer dla HTMLi

5.1.2.1. RK

5.2. Szablony

5.2.1. Szablony klasycznie Wordowskie doct

5.2.1.1. zmiany wartości poszczególnych zmiennych

5.2.2. Szablony (cos_template) - na ODT

5.2.2.1. JM

5.2.2.2. Sprawdzić PHPDocx ODT to PDF

5.2.3. Szablony (cos_template) - na RTF

5.2.3.1. JW

5.3. Itemy

5.3.1. Uprawnienia po nowemu

5.3.1.1. Refactoring mechanizmu kontekstów - już dużo zostało zrobione ale trzeba zmienić nazwy i uprościć ten mechanizm bo mało osób się w nim orientuje

5.3.1.2. Zejście z uprawnieniami na poziom pól i akcji

5.3.2. pozbycie się referencji do cos_item - używanie main_state

5.3.3. zbudowanie pluginu document uzupełniającego tabele doci_document - dobrze obsłużyć pola dokumentu wraz z innymi polami na main_state

5.3.4. Document - Dict wyciągnąć do biblioteki (albo chociaż do Cosia)

5.3.4.1. Dzięki temu moduł dokument nie byłby potrzebny np w BodyRestarcie / Scu / Vitagenum Lab

5.3.5. Item - przeniesienie item jako zewnętrznej biblioteki (+ poprawa nazewnictwa / opisu parametrów dla klas state'ów)

5.3.6. wprowadzenie identyfikatora uiid i oznaczenie unique_item_id jako deprecated (varchar na binary)

5.3.7. itemToXML

5.3.7.1. zaktualizować i przebudować postać wg wytycznych nowych

5.3.7.2. umożliwia wersjonowanie i podpisywanie

5.3.7.3. powienien zawierać cały stan itema z konkretnego momentu lub jego chociaż weryfikację (także odnośnie plików i obiektów podrzędnych typu dict)

5.3.7.4. umożliwia wizualizację stanu/wersji zml -> xslt -> html

5.3.7.5. IPOCZ-697

5.3.8. ItemLock

5.3.8.1. CheckIn / CheckOut i odpowiednie wersjonowanie

5.3.8.2. Usprawnienia/ przygotowania do uruchomienia

5.3.8.2.1. pluginy locków dla itemów poszczególnych mogłyby inaczej sprawdzać np. lock dekretacji sprawdza możliwośc edycji pisma

5.3.8.2.2. Kancelaria - wprowadzić kontrolowanie locków

5.3.8.2.3. Przy powrocie z formularza z sukcesem lub zamknięcie - zdjęcie locka

5.3.8.2.4. Czy pliki logów są składowane w sposób 000/999/333/011.lock?

5.3.8.2.5. Czy jest operacja lockująca dla workflow?

5.3.9. Szablony dla itype'a

5.3.9.1. Inny do wydruku (wiele takich)

5.3.9.2. Inny do wydruku listy itemów / eksportu do Excela

5.3.9.3. Przenosić do nowej wersji i między serwerami

5.3.9.4. szablony typu xslt

5.4. API integracyjne i jego opis w OpenAPI/Swagger (może szyna kiedyś, może obsługa MQ)

5.5. Funkcjonalności pomysły

5.5.1. OCR

5.5.1.1. plik -> ocr -> xml -> xslt -> html

5.5.1.2. Rozpoznać co potrafi ABBy już wykupione, oraz nowe wersje + ile to kosztuje

5.5.1.3. A może OCR w cloudzie wykupić

5.5.1.4. Wyciąganie tylko teksty przynajmniej

5.5.1.4.1. Tika - DT

5.5.1.5. Skoro mamy wykupioną tą usługę to wykorzystajmy ją lepiej, np. tworząc API do używania w naszyshc wszystkich projektach do przetwarzania skanów dokumentów (klienci pewnie się zgodzą na wysyłanie dokumentów do naszych serwerów)

5.5.2. Email

5.5.2.1. Email - Skaner Poczty i wrzucanie do poczekalni / powiadomienia push / event-listener

5.5.2.2. Email - wysyłanie w czyimś imieniu z jego konta (Google Mail) [Veolia]

5.5.2.3. Email - klient poczty email

5.5.3. Logowanie i autoryzacja

5.5.3.1. OAUTH2 / Google / Facebook

5.5.3.1.1. Google

5.5.3.2. Kerberos - Windows Domain

5.5.3.3. Administrator - ustalenie jakie wartości mają być w usr_pass dla nowych typów logowania

5.5.3.4. Platforma jako serwer oauth / SSO (BRW)

5.5.3.5. Implementacja OAUT2 Server i klient - pozbycie się sessji z aplikacji

5.6. Dług techniczny

5.6.1. Zapewnienie spójności danych przy zmianach user->person, usr_grp -> person_contract

5.6.2. Obsluga zastępstw na poziomie całej platformy

5.7. Workflow - każda operacja w oddzielnej transakcji!

5.8. fetch/fetchTotal - opcja "no wait" do zapytania

5.8.1. transaction izolation level read_uncommited w domysle

5.9. Zmiana biblioteki PHPExcel na PhpStylesheet

5.9.1. PJ

5.10. DB - rozbicie tabelek na schemat z danymi i schemat z "logami" oraz plikami

5.10.1. MRS

5.11. monolog w miejsce Chili_Log (modyfikacja Chili_Log dla starych projektów)

5.11.1. Chili_Log po nowemu (przywrócenie elastyczności jaką oferują Monolog, Zend_Log)

5.11.2. RK

5.11.3. Gotowość na logstash

5.11.4. Oddzielne logi np. dla integracji, dla błędów usera, rózne levele debuggingu

5.12. Wypracować biblioteczny element TREE i wykorzystywać go w nutrition(BR), ounit, rwa, dict_tree - wiele mamy takich miejsc

5.12.1. opracować architektonicznie abstrakcyjne narzędzia

5.12.2. ma być łatwe przeszukiwanie drzewa z warunkami parent, grandparents, children, grandChildren itd SubQuery SQL do dołaczania w innych store'ach/selectach w systemie Mechanizmy usuwania i modyfikowania - przesuwania w róznych strategiach

6. Nowa platforma Backend

6.1. Symfony 4

6.1.1. Zmiana frameworka na Symfony 4 - obudowanie wywołań platformowych - przepisanie wszystkich kontrolerów (i tylko kontrolerów na sam początek, przerobienie uwierzytelniania i konfiguracji, zastąpienie resource - zendowskich), Podział modułów na bundle.

6.1.2. Rozpisanie backlogu

6.1.2.1. PK

6.1.3. Wprowadzenie DI i obsługi routingu z Symfony

7. Nowinki / Rozpoznania

7.1. Mercure

7.1.1. Osadzenie w Lettermobile ala messageQueue

7.1.2. Infrastruktura na test2

7.1.2.1. DT, GL

7.1.3. Co dają bundle od Symfony?

7.1.3.1. DT

7.2. PushApi

7.2.1. czy coś takiego możliwe przy PWA

7.2.1.1. DT

7.3. HTTP/2 do przyśpieszenia ładowania aplikacji

7.3.1. DT

7.4. WebRTC - Przechwytywanie obrazu i dźwięków z przeglądarki (screen capture)

7.4.1. Następnie transmisja websocket/http2 do odbiorców/podglądaczy/czatujących ze sobą Support / Chat

7.5. ReactPHP (eventLoop) Asynchroniczny PHP

7.5.1. Rozpoznanie czy można na tym zrobić centralkę

7.5.2. Jako realizacja backendu dla centralki SpeedCar

7.5.3. może w powiązaniu z Symfony Process dałoby się zrobić coś a'la cron?

7.5.3.1. Tak - użycie obiektu timer

7.5.4. Rozpoznać komponent db - jak z transakcjami dla równoległych zadań?

7.6. Opracowanie schematu integracji za pomocą zewnętrznej szyny danych - Wybrać szynę i określić wymagania co do pisania serwisów

8. Organizacyjne

8.1. ProductManager - JIRA - wprowadzenie komponentów odpowiadających dużym funkcjonalnościom platformy/modułów (koniecznie dobre nazewnictwo)

8.2. Rekrutacja Przejrzeć zadania zrobione przez Piotrka Przygotować wirtualkę

8.3. Gitlab - Szablon najnowszej platformy EOD (kod na tagach w composer.json)

8.4. Szablon EOD - bazy wzorcowe

8.5. Szablon EOD - procedury stałej aktualizacji wypracować

9. Narzędzia pracy

9.1. Gitlab - Testy w projektach - CI automatyczne

9.1.1. Uruchomienie dla BodyRestart

9.1.1.1. WT

9.2. Zastąpienie db_deploy i patchy rozwiązaniami opartymi na Doctrine do uzgadniania struktur oraz skryptami upgrade/downgrad

9.3. automatyczne CodeCoverage, Static code analysis

9.3.1. PK

9.4. konfiguracja modułów php na psr-0 z classmap (composer)

9.5. Wprowadzenie https dla serwerów wewnętrznych gitlab, packagist, svn

9.6. Konteneryzacja aplikacji Webchili - Architektura MicroServices

9.7. Docker jako platforma uruchomieniowa środowiska developerskiego i produkcyjnego

9.7.1. środowisko developerskie - używanie doker machine na windows - integracja z PhpStorm

9.7.2. przy skonfigurowanym środowisku deweloperskim docker - skonfigurować bazy danych mssql (express) i mysql

9.7.3. repozytorium obrazów na gitlab

9.8. Docker - konfiguracja gitlab-runer na środowisku worker (udostępnienie róznych wersji php przez dockera)

9.9. Docker - worker budujący paczki takie jak w ancie z deploy.webchili.in

9.10. Xdebug w naszych działaniach

9.10.1. Wprowadzenie w standardzie lepszego wykorzystywania xdebug (rozpoznanie, instalacja, integracja z phpstorm, szkolenie wewnętrzne, nakaz uzywania)

9.11. Zastąpienie Apache'a i fcgid/mod_php przez nginx + php-fpm

9.12. rozpoznanie protokołu http/2 - może być na przykładzie api-platform (mercure) - jakie szanse na wdrożenie tego na obecnym rozwiązaniu (czy możliwe na apache http i co trzeba zrobić)