CREATIVITAT

Mapa conceptual sobre el procés de la creativitat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CREATIVITAT by Mind Map: CREATIVITAT

1. Felicitat

2. Passió, vocació

3. Aptitud, talent

4. Oportunitat

5. Actitud

5.1. Optimisme

5.2. Confiança

6. Límits

6.1. Por a la desaprovació

6.2. Inseguretat

6.3. Por al fracàs

6.4. Incertesa

6.5. Sentit comú

7. Treball en grup

7.1. Identitat

7.2. Propòsit