Виникнення світового ринку, його основні риси та світові соціально-економічні системи.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Виникнення світового ринку, його основні риси та світові соціально-економічні системи. by Mind Map: Виникнення світового ринку, його основні риси та світові соціально-економічні системи.

1. Давня Греція та Рим.

1.1. незначний рівень розвитку, перші ознаки формування світового ринку. Переважно внутрішньоконтинентальний ринок.

2. З античності впрдовж до капіталізму.

2.1. внутрішнє споживання, натуралиний тип господарства, внутрішньоконтинентальний ринок переріс у міжконтинентальний

3. капіталістичний способ виробництва сучасний світовий ринок

3.1. ринок базується на міжнародній економічній спеціалізації країн

3.1.1. внутрішній ринок - все призначене для продажу здобувається самим виробником усередині країни

3.1.2. національний - внутрішній та частка, що орієнтується на іноземних покупців

3.1.3. міжнародний - частини національних ринків, які беспосередньо пов'язані із зарубіжними країнами

3.1.4. світовий ринок - сфера стійких товарно-грошових відносин між країнами, заснованних на міжнародному розподілі праці

3.2. риси, що характерні сучасному світовому ринку

3.2.1. 1. Посилення значення науково-технічної новізни продукції

3.2.2. 2. Удосконалення системи збуту продукції

3.2.3. 3. Використання нових форм роботи на ринку

3.2.4. 4. Різке загострення конкуренції на світовому ринку зростання монополізації торгівлі

4. Поняття світового господарства і міжнародний рух факторів виробництва

4.1. світове господарство -