Ik als godsdienstleraar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ik als godsdienstleraar by Mind Map: Ik als godsdienstleraar

1. Leraar vanuit je hart

1.1. gevoel meespreken

1.2. wat je hart je ingeeft

1.3. ik had zelf het gevoel dat ik leraar wou worden en heb uiteindelijk deze stap gezet

2. Leraar vanuit je ziel

2.1. Ziel = kern wie jij bent

2.2. Ziel = je identiteit

2.3. Geïnspireerd worden

2.4. Wat je doet zinvol is

2.5. Ik heb altijd heel erg opgekeken naar mijn bompa.

3. Een bezielde leraar heeft een 'levensbeschouwing'

3.1. Identiteit voor leerlingen zichtbaar maken

3.2. Inspirerend voorbeeld zijn

3.3. Levensbeschouwing = jouw kijk op het leven

3.4. Ik heb doorheen mijn leven heel veel over mijzelf geleerd door de ervaringen die ik heb opgedaan

4. Persoonlijke levensbeschouwing als een 'verhaal'

4.1. Persoonlijke visie

4.2. Jij markeert wat belangrijk is voor jezelf

4.3. Als ik met mijn moeder over herinneringen praat, hebben wij soms totaal andere herinneringen over een bepaald moment, wij hebben dus zelf besloten wat we belangrijk vonden

5. Persoonlijke levensbeschouwing en levensvragen

5.1. Antwoorden waar ieder zijn eigen antwoord moet op vormen

5.2. Levensvragen = vragen over het waarom van het bestaan

5.3. Geen pasklare antwoorden

5.4. Ik heb na het stopzetten van mijn werk mij belangrijke levensvragen gesteld. Ik wou zien naar waar ik met mijn leven naartoe ging en ik ben toen aan de studie van lerarenopleiding gestart omdat ik vanbinnen voelde dat dit de juiste keuze is.

6. Levensvragen en verhalen

6.1. 'meer' is tussen hemel en aarde

6.2. Doorvertellen van een verhaal geeft rust en houwvast

7. Levensvragen, verhalen en Levensbeschouwing

7.1. Belangrijk vinden in het leven

7.2. 'Levensbeschouwingen' zijn ontstaan doordat mensen zichzelf levensvragen stellen.

7.3. Levensbeschouwing = verzameling van antwoorden op levensvragen

8. Kennisbasis Geestelijk Stromingen

8.1. Levensbeschouwelijke stromingen

9. Geestelijke stromingen op de basisschool

9.1. Het christendom

9.2. Jodendom

9.3. Islam

9.4. Hindzoeïsme

9.5. Boeddhisme

9.6. Humanisme

10. Veranderende visie op levensbeschouwelijk leren

10.1. aansluit bij achtergrond leerlingen

10.2. veranderende context van levensbeschouwing

10.3. Levensbeschouwelijk leren niet enkel in lessen

11. Levensbeschouwelijk leren is meer dan lesgeven

11.1. meer nadruk op

11.1.1. taal

11.1.2. rekenen

11.1.3. zaakvakken

11.2. vormende vakken

11.2.1. kinderen zich ontwikkelen tot

11.2.1.1. sociale volwassenen

11.2.1.2. zelfstandige volwassenen

11.2.1.3. verantwoordelijkheid nemen in de samenleving

11.3. omgaan met emoties

11.4. burgerschapvorming

11.4.1. kinderen voorbereiden op de samenleving

11.5. belangrijk onderdeel va het pedagogisch handelen

12. Een leerkracht met bagage

12.1. jouw eigen 'kijk op het leven' doet eraan toe.

12.1.1. samen met leerlingen op zoek gaan naar wat je belangrijk vindt in je leven

12.2. identiteit ontwikkelen

13. Doel van dit boek

13.1. als leerkracht bewust zijn van je eigen levensbeschouwelijke identiteit

13.2. leerlingen begeleiden in hun levensbeschouwelijke identiteit

13.3. 2 delen

13.3.1. vakdidactiek Levensbeschouwing en Geesrekuhje Stroingen

13.3.2. Verhalen vertellen en vragen stellen