ICT- en media-integratie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ICT- en media-integratie by Mind Map: ICT- en media-integratie

1. Meerwaarde

1.1. Variatie in de lessen

1.2. Differentiëren

1.3. Cursussen op eigen tempo volgen

1.4. Je kan voorbeelden nadoen of uitvoeren

1.5. Leerdoelen worden beter bereikt

1.6. Leerlingen zijn enthousiaster en gemotiveerder

1.7. Online discussies hebben een positief effect op het leerresultaat

1.8. Eenmalige kost van materiaal

1.9. Toegang tot onbegrensde informatie

2. Mogelijkheden

2.1. Online toetsen

2.2. Differentiëren

2.3. Quizzen

2.4. MOOCs

2.5. Flipping the Classroom

2.6. Online leerplatformen

2.7. VR en AR

3. Aandachtspunten voor

3.1. Duidelijke afspraken maken

3.2. Aandacht van de leerlingen als je iets uitlegt

3.3. Let op de opbouw ICT les

3.4. Voorzie alternatieven

3.5. Organisatie?

4. Aandachtspunten tijdens

4.1. Zorg dat alle leerlingen aan bod komen

4.2. Heb oog voor gebruik van materiaal

4.3. Controle op internetgebruik

4.4. Timing in het oog houden

5. Voorwaarden

5.1. Vier in balans model

5.1.1. Visie

5.1.1.1. Kwaliteitsvol

5.1.1.2. Duidelijke doelen

5.1.1.3. Leerlingen moeten gemotiveerd zijn

5.1.1.4. Duidelijke afspraken (wie doet wat)

5.1.2. Deskundigheid

5.1.2.1. Kan de leerkracht met het ICT materiaal werken?

5.1.2.2. Kunnen de leerlingen met het ICT materiaal werken?

5.1.2.3. Didactisch te werk gaan in de klas

5.1.2.4. Professioneel te werk gaan bij de voorbereiding

5.1.3. Leermateriaal aanwezig?

5.1.3.1. Digibord?

5.1.3.2. Educatieve software?

5.1.3.3. Apps?

5.1.3.4. Leerlingvolgsysteem?

5.1.3.5. Elektronische leeromgeving?

5.1.4. Infrastructuur?

5.1.4.1. Digiborden?

5.1.4.2. Computer?

5.1.4.3. Tablets?

5.1.4.4. Afstandsbediening?

5.1.4.5. Camera?

5.1.4.6. Wifi?