Açık ve Uzaktan Öğrenme

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Açık ve Uzaktan Öğrenme by Mind Map: Açık ve Uzaktan Öğrenme

1. Eğitim - Öğretim

1.1. Harmanlanmış Öğrenme (Türüdür)

1.1.1. Çevrimiçi uygulama (Olmalıdır)

1.1.2. Yüz-yüze (Olmalıdır)

1.2. e-öğrenme (Destekler)

1.2.1. Teknoloji (Greklidir)

1.2.2. İnternet kaynakları (Örnektir)

1.3. m-öğrenme (Türüdür)

1.4. Bilgisayar dest. öğrenme (Türüdür)

1.5. Çevrimiçi öğrenme (Türüdür)

1.6. Mektupla öğrenme (Türüdür)

1.7. Harmanlanmış Öğrenme (Türüdür)

1.8. Web tabanlı öğrenme (Türüdür)

1.9. Formal Eğitim (Türüdür)

1.9.1. Sanal sınıf

1.9.1.1. Canlı Ders

1.9.1.1.1. İçerik

1.9.2. Öğrenciler

1.9.3. Ölçme ve değerlendirme

1.9.3.1. online sınav

1.9.3.2. Etkinlikler

1.10. İnformal Eğitim (Türüdür)

1.11. Esnek Öğrenme (Türüdür)

2. Öğrenci

3. Açık Öğretim

3.1. Ölçme değerlendirme

3.2. Teknoloji Kullanımı

3.3. Mekan Problemi (sorun yaşanmaz)

3.4. Zaman Problemi(Sorun yaşanmaz)

3.5. Anlama için tekrar problemi yaşanmaz

4. UZE

5. Yaşam boyu öğrenme

6. İnsan Kaynakları

6.1. Öğrenci İşleri

6.2. Akademik Personel

6.3. İdari Personel

6.4. Destek Personeli

6.4.1. Ders Koordinatörleri

6.4.2. İçerik Geliştirme Ekibi

6.4.2.1. Materyal Geliştirme

7. Senkron uygulamalar (İçerebilir)

7.1. Zaman (Önemlidir)

7.2. Teknoloji (gereklidir)

7.3. Etkileşim (Önemlidir)

8. Asenkron Uygulamalar (İçerebilir)

8.1. Teknoloji (Greklidir)

8.2. Video Kayıtları (Örnektir)

8.3. Öğrenme Materyalleri (Örnektir)