MATEMATİK

ÖĞRETİM PROGRAMIN İNCELENMESİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATEMATİK by Mind Map: MATEMATİK

1. 9.2. KÜMELER

1.1. Eleman

1.2. Alt küme

1.3. Evrensel küme

1.4. Boş küme

1.5. Öz alt küme

1.6. Sonlu küme

1.7. Sonsuz küme

1.8. Eşit kümeler

2. ∈, ∉, ∅, {}, ⊂, ⊃, ⊆, ⊇, ⊈, s (A)

3. 9.1. MANTIK

3.1. DEMORGAN

3.2. ÖNERME

3.3. TANIM

3.4. AKSİYOM

3.5. TEOREM

3.6. İSPAT

3.7. HİPOTEZ

3.8. VE,VEYA,YA DA BAĞLAÇLARI

4. 𝑝𝑝, 𝑝𝑝 ′ (𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 ~ 𝑝𝑝), ≡, ∀, ∃, ∧, ∨, ∨, ⇒, ⇔

5. 9.3. DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER

5.1. SAYI KÜMELERİ

5.2. BÖLÜNEBİLME KURALLARI

5.3. BİRİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER

5.4. ÜSLÜ İFADELER VE DENKLEMLER

5.5. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

6. : ℕ, ℤ, ℚ, ℚ ′, ℝ, ℤ +, ℚ +, ℝ +, ℤ−, ℚ−, ℝ−, ℝ × ℝ, ℝ2

7. EKOK, EBOB

8. <, ≤,>, ≥, [𝑎𝑎, 𝑏𝑏], (𝑎𝑎, 𝑏𝑏], [𝑎𝑎, 𝑏𝑏), (𝑎𝑎, 𝑏𝑏), (−∞, ∞), | 𝑥𝑥 |

9. :%, 𝑎𝑎 𝑏𝑏, 𝑎𝑎 ∶ 𝑏𝑏, 𝑎𝑎 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 𝑑𝑑, 𝑎𝑎 ∶ 𝑏𝑏 = 𝑐𝑐 ∶

10. 9.4. VERİ

10.1. Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri

10.2. Verilerin grafikle gösterilmesi

11. veri, kesikli veri, sürekli veri, aritmetik ortalama, ortanca (medyan), tepe değer

12. çizgi grafiği, sütun grafiği, daire grafiği, histogram, grup sayısı, grup ekranı

13. 10.1. Sayma ve Olasılık

13.1. Sıralama ve seçme

13.2. Basit olayların olasılıkları

14. toplama yöntemi, çarpma yöntemi, faktöriyel, permütasyon, tekrarlı permütasyon, seçenekler, Pascal üçgeni, binom açılımı

15. örnek uzay, olay, deney, çıktı, kesin olay, imkânsız olay, ayrık olay, ayrık olmayan olay, bir olayın tümleyeni, orada

16. 10.2. FONKSİYONLAR

16.1. FONKSİYON KAVRAMI VE GÖSTERİMİ

16.2. İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ VE BİR FONKSİYONUN TERSİ

17. : 𝑓𝑓: 𝐴𝐴 → 𝐵𝐵, 𝑓𝑓 (𝐴𝐴), 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓 (𝑥𝑥), 𝑓𝑓 + 𝑔𝑔, 𝑓𝑓 - 𝑔𝑔, 𝑓𝑓. 𝑔𝑔, 𝑓𝑓 𝑔𝑔,

18. 𝑓𝑓 𝜊𝜊 𝑔𝑔, 𝑓𝑓 − 1

19. 10.3. POLİNOMLAR

19.1. Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler

19.2. Polinomların Çarpanlara Ayrılması

20. 10.4. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

21. Δ, ı, a + ib, z, Ȼ, İm (z), Re (z)

22. 11. SAYILAR VE CEBİR

22.1. 11.3. Fonksiyonlarda Uygulamalar

22.2. 11.4. Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

23. 11.7.Olasılık

24. koşullu potansiyel, bağımlı olay, bağımsız olay

25. 12.1. Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar

25.1. Üstel Fonksiyon

25.2. Logaritma Fonksiyonu

26. 12.2. Diziler

26.1. GERÇEK SAYI DİZİLERİ

27. 12.SAYILAR VE CEBİR

27.1. 12.5. Türev

27.1.1. 12.5.1. Limit ve Süreklilik

27.1.2. 12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev

27.1.3. 12.5.3. Türevin Uygulamaları

27.2. 12.6 İNTEGRAL

27.2.1. 12.6.1. Belirsiz İntegral

27.2.2. 12.6.2. Simgeleri İntegral ve Uygulamaları