Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SAINS ( TINGKATAN 2 ) by Mind Map: SAINS ( TINGKATAN 2 )

1. TEMA 1 : PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP

1.1. ( 1.0 ) Biodiversiti

1.1.1. 1.1 Kepelbagaian Organisma

1.1.1.1. 1.1.1 Murid dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai biodiversiti

1.1.1.1.1. (i) Menayangkan video tentang biodiversiti

1.1.1.1.2. (ii) Melakukan perbincangan tentang apa itu Biodiversiti

1.1.1.1.3. (iii) Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.1.1.1.4. (iv) Melakukan sesi soal jawab antara guru dan murid serta murid dan murid mengenai biodiversiti

1.1.1.2. 1.1.2 Murid boleh mewajarkan keperluan pengurusan biodiversiti yang berkesan

1.1.1.2.1. (i) Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.1.1.2.2. (ii) Melakukan perbincangan tentang keperluan pengurusan biodiversiti yang berkesan

1.1.2. 1.2 Pengelasan Organisma

1.1.2.1. 1.2.1 Murid dapat membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya

1.1.2.1.1. (i) Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.1.2.1.2. (ii) Aktiviti berkumpulan : Membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya

1.1.2.2. 1.2.2 Murid mampu untuk mencirikan kumpulan taksonomi utama

1.1.2.2.1. (i) Pembelajaran Kooperatif "Silent Protocol"

1.1.2.2.2. (ii) Sesi soal jawab

1.2. ( 2.0 ) Ekosistem

1.2.1. 2.1 Aliran tenaga dalam ekosistem

1.2.1.1. 2.1.1 Murid dapat menerangkan dengan contoh pengeluar,pengguna dan pengurai

1.2.1.1.1. Melakukan perbincangan di dalam kelas

1.2.1.1.2. Q&A

1.2.1.1.3. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.1.2. 2.1.2 Murid dapat menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan

1.2.1.2.1. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.1.2.2. Menayangkan video tentang rantai makanan dan siratan makanan

1.2.1.2.3. Memberikan lembaran kerja kepada pelajar

1.2.2. 2.2 Kitar nutrien dalam ekosistem

1.2.2.1. 2.2.1 Murid dapat menghuraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem

1.2.2.1.1. Menjalankan pembentangan mengikut kumpulan

1.2.2.1.2. Melakukan perbincangan di dalam kelas

1.2.2.1.3. Menyangkan video berkaitan peranan benda terhaap kitar air, kitar karbon dan kitar oksigen

1.2.2.2. 2.2.2 Murid dapat mewajarkan peranan organisma dalam kitar air suatu ekosistem

1.2.2.2.1. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.2.2.2. Q&A

1.2.2.2.3. Mengedarkan lembaran kerja

1.2.2.3. 2.2.3 Murid dapat menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan ke atas kitaran disebabkan aktiviti manusia

1.2.2.3.1. Menjalankan perbincangan di dalam kelas

1.2.2.3.2. Q&A

1.2.3. 2.3 Saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran

1.2.3.1. 2.3.1 Murid dapat menjelaskan dengan contoh saling bersandaran antara benda hidup dan persekitaran untuk keseimbangan ekosistem

1.2.3.1.1. Q&A

1.2.3.1.2. Menjalankan perbincangan di dalam kelas

1.2.3.2. 2.3.2 Murid dapat mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar

1.2.3.2.1. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.3.2.2. Melakukan eksperimen dalam kumpulan

1.2.3.2.3. Mengedarkan lembaran kerja

1.2.3.2.4. Menayangkan video bagaimana haiwan dan tumbuhan membuat penyesuaian terhadap iklim habitat di gurun, tundra dan tropika

1.2.3.3. 2.3.3 Murid dapat berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup dan mengaplikasi interaksi tersebut dalam kehidupan harian

1.2.3.3.1. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.3.3.2. Menayangkan video berkaiitan interaksi antara organisma

1.2.3.3.3. Menjalankan pembentangan mengikut kumpulan

1.2.3.3.4. Q&A

1.2.3.4. 2.3.4 Murid dapat mencerakinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem

1.2.3.4.1. Melakukan perbincangan di dalam kelas

1.2.3.4.2. Menjalankan kuiz

1.2.3.5. 2.3.5 Murid dapat meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi

1.2.3.5.1. Melakukan perbincangan di dalam kelas

1.2.3.5.2. Q&A

1.2.4. 2.4 Peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam

1.2.4.1. 2.4.1 Murid dapat mewajarkan dan berkomunikasi bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif demi kelestarian hidup

1.2.4.1.1. Pembelajaran transmisi (kuliah)

1.2.4.1.2. Mengedarkan lembaran kerja

1.2.4.1.3. Menjalankan ujian berkaitan semua subtopik

1.3. 3.0 NUTRISI

1.3.1. 3.1 Kelas Makanan

1.3.1.1. 3.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan

1.3.1.1.1. Sesi soal jawab

1.3.1.1.2. pembelajaran transmisi

1.3.1.1.3. Q & A

1.3.1.2. 3.1.2 Menguji kehadiran kanji, glukosa, protein, dan lemak dalam makanan

1.3.1.2.1. amali

1.3.2. 3.2 Kepentingan gizi seimbang

1.3.2.1. 3.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai gizi seimbang

1.3.2.1.1. latihan modul

1.3.2.1.2. melakukan perbincangan di dalam kelas

1.3.2.1.3. pembelajaran transmisi

1.3.2.2. 3.2.2 Menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan dan merancang satu gizi seimbang

1.3.2.2.1. perbincangan

1.3.2.2.2. aktiviti secara berpasangan

1.3.2.3. 3.2.3 Membuat kajian dan mewajarkan kepentingan gizi seimbang, senaman dan gaya hidup yang sihat dalam mengekalkan kesihatan badan.

1.3.2.3.1. eksperimen

1.3.2.3.2. lembaran kerja

1.3.2.3.3. pembelajaran transmisi

1.3.3. 3.3 Sistem percernaan manusia

1.3.3.1. 3.3.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pencernaan

1.3.3.1.1. Pembelajaran menggunakan slide Powerpoint

1.3.3.1.2. sesi soal jawab

1.3.3.1.3. kuiz

1.3.3.1.4. Tayangan video

1.3.4. 3.4 Proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyahtinjaan

1.3.4.1. 3.4.1 Menjalankan eksperimen bagi menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.

1.3.4.1.1. menjalankan eksperimen

1.3.4.1.2. perbincangan bersama ahli kumpulan

1.3.4.2. 3.4.2 Menghubungkaitkan fungsi sistem pencernaan, sistem peredaran darah dan sistem respirasi.

1.3.4.2.1. kuiz

1.3.4.2.2. tayangan video

1.3.4.2.3. permainan di dalam kumpulan

1.3.4.2.4. latihan modul

1.3.4.3. 3.4.3 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai penyahtinjaan.

1.3.4.3.1. perbincangan secara berpasangan

1.3.4.3.2. tayangan video

1.3.4.3.3. Q & A

1.4. ( 4.0 ) Kesihatan Manusia

1.4.1. 4.1 Penyakit Berjangkit dan Tidak Berjangkit

1.4.1.1. 4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

1.4.1.1.1. - Membuat kajian kes penyakit penduduk di Malaysia berdasarkan statistik KKM.

1.4.1.1.2. - 'Gallery Walk' (PAK21). Pembentangan berkumpulan mengelaskan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

1.4.1.1.3. - Pembelajaran koperatif

1.4.1.2. 4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan

1.4.1.2.1. - Aktiviti 'Fan-n-Pick' (PAK21)

1.4.1.2.2. - Pembelajaran transmisi

1.4.1.2.3. - Soal jawab

1.4.1.3. 4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyaki berjangkit

1.4.1.3.1. - Pembelajaran Masteri

1.4.1.3.2. - Lembaran kerja

1.4.1.4. 4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit

1.4.1.4.1. - Aktiviti 'Team Word-Web' (PAK21)

1.4.1.4.2. - Membuat latihan buku teks dan modul bagi memahami konsep

1.4.2. 4.2 Pertahanan Badan

1.4.2.1. 4.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan.

1.4.2.1.1. - Membuat persembahan multimedia bagaimana sistem pertahanan badan melawan jangkitan

1.4.2.1.2. - Menjalankan aktiviti 'Peta i-think' (PAK21)

1.4.2.1.3. - Pembelajaran transmisi

1.4.2.2. 4.2.2 Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan.

1.4.2.2.1. - Teknik pembelajaran Inkuiri

1.4.2.2.2. - Membuat aktiviti hubungkait antara antigen dan antibodi

1.4.2.3. 4.2.3 Mewajarkan kepentingan imunisasi

1.4.2.3.1. - Mengumpul maklumat jenis imunisasi yang diterima oleh kanak-kanak.

1.4.2.3.2. - Teknik pembelajaran koperatif

1.4.2.4. 4.2.4 Membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif

1.4.2.4.1. - Menjalankan aktiviti 'Inside-Outside Circle' (PAK21)

1.4.2.4.2. - Memberi latihan berbentuk lembaran kerja

1.4.2.5. 4.2.5 Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap

1.4.2.5.1. - Menyenaraikan amalan yang menggalakkan atau melemahkan imunisasi

1.4.2.5.2. - Pembelajaran Transmisi

1.4.2.5.3. - Melakukan aktiviti 'Rally Robin' (PAK21) dimana pelajar akan memberi respon bergilir-gilir secar berpasangan

1.4.2.6. 4.2.6 Mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara

1.4.2.6.1. - Pembelajaran Masteri

1.4.2.6.2. - Pembelajaran koperatif

1.4.2.6.3. - Melakukan sesi soal jawab melalui aktiviti 'Rally Table' dimana mereka perlu menyelesaikan masalah dan memberi respons

2. TEMA 2 : PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM

2.1. ( 5.0 ) Air dan Larutan

2.1.1. 5.1 Sifat fizik Air

2.1.1.1. 5.1.1 Komposisi air dan kesan bendasing tehadap takat lebur dan takat didih air.

2.1.1.1.1. Membuat persembahan multimedia tentang kepentingan air kepada benda hidup

2.1.1.1.2. Menjalankan eksperimen elektrolisis bagi menentukan komposisi unsur dalam molekul air

2.1.1.1.3. Menjalankan eksperimen kesan bendasing terhadap takat lebur dan takat didih air

2.1.1.2. 5.1.2 Penyejatan air

2.1.1.2.1. Menjawab soalan dalam buku amali menenai faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air

2.1.2. 5.2 Larutan dan kadar keterlarutan

2.1.2.1. 5.2.1 Larutan dan keterlarutan

2.1.2.1.1. Menjawab kuiz teka silang kata mengenai maksud zat terlarut, pelarut, larutan, ampaian, larutan cair, larutan pekat dan larutan tepu

2.1.2.2. 5.2.2 Kadar keterlarutan

2.1.2.2.1. Menjalankan eksperimen bagi menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan seperti suhu pelarut, kadar kacauan dan saiz zat terlarut.

2.1.2.3. 5.2.3 Koloid

2.1.2.3.1. Menjalankan sesi pembelajaran transmisi mengenai contoh koloid dalam kehidupan seharian seperti emulsi dan busa.

2.1.2.4. 5.2.4 Air sebagai pelarut semesta

2.1.2.4.1. Menjalankan pembentangan berkumpulan mengenai air sebagai pelarut semesta dan contoh kegunaannya.

2.1.2.5. 5.2.5 Pelarut bukan air

2.1.2.5.1. Menjalankan eksperimen tentang cara menghilangkan kotoran oleh minyak hitam dan cat.

2.1.3. 5.3 Pembersihan dan pembekalan air

2.1.3.1. 5.3.1 Kaedah pembersihan air

2.1.3.1.1. Membuat pembentangan berkumpulan mengenai kaedah pembersihan air.

2.1.3.2. 5.3.2 Masalah mendapatkan bekalan air

2.1.3.2.1. Membuat persembahan multimedia bagaimana negara yang mengalami masalah air bersih mendapatkan air untuk kegunaan harian.

2.1.3.3. 5.3.3 Sistem Pembekalan air

2.1.3.3.1. Menjawab soalan dalam buku amali mengenai sistem pembekalan air dengan merujuk kepada buku teks

2.1.3.4. 5.3.4 Kelestarian air

2.1.3.4.1. Menlakukan pembelajaran kooperatif tentang kesedaran kandungan air yang selamat diminum dan kesan pencemaran air terhadap kehidupan.

2.2. ( 6.0 ) Asid dan Alkali

2.2.1. 6.1 Sifat Asid dan Alkali

2.2.1.1. definisi secara operasi asid dan alkali

2.2.1.1.1. perbincangan

2.2.1.1.2. Pembelajaran transmisi ( kuliah )

2.2.1.2. Contoh bahan berasid dan beralkali

2.2.1.2.1. Q&A

2.2.1.2.2. kahoot

2.2.1.3. kekuatan asid dan alkali

2.2.1.3.1. eksperimen

2.2.1.3.2. pembentangan

2.2.1.4. kegunaan asid dan alkali

2.2.1.4.1. aktiviti berkumpulan

2.2.1.4.2. Q&A

2.2.2. 6.2 Peneutralan

2.2.2.1. proses peneutralan

2.2.2.1.1. Pembelajaran transmisi ( kuliah )

2.2.2.1.2. eksperimen

2.2.2.2. aplikasi proses peneutralan

2.2.2.2.1. aktiviti berkumpulan

2.2.2.2.2. perbincangan

3. TEMA 4 : PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA LEPAS

3.1. ( 11.0 ) Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta

3.1.1. 11.1 Bintang dan galaksi dalam alam semesta

3.1.1.1. Definisi galaksi

3.1.1.1.1. Pembelajaran transmisi

3.1.1.2. Jenis -jenis galaksi

3.1.1.2.1. Perbentangan

3.1.1.3. Kedudukan sistem suria

3.1.1.3.1. Perbentangan

3.1.1.4. Kitar hidup bintang

3.1.1.4.1. Pembelajaran koperatif (silent protocol)

3.1.1.5. Ciri-ciri bintang

3.1.1.5.1. Perbentangan

3.2. ( 12.0 ) Sistem Suria

3.2.1. 12.1 Sistem Suria

3.2.1.1. i) Definisi Unit Astronomical (A.U.) dan Tahun Cahaya (ly). ii) Formula pengiraan antara Unit Astronomical (A.U), tahun cahaya dan kilometer.

3.2.1.1.1. Pembelajaran transmisi, Kuiz, Lembaran kerja

3.2.1.2. Perbandingan dan perbezaan antara planet Sistem Suria dan Bumi.

3.2.1.2.1. Pembelajaran transmisi, Lembaran kerja, Kuiz, Tugasan berkumpulan (Pembentangan)

3.2.1.3. Hubungan antara ciri-ciri setiap planet termasuk anomali yang mungkin wujud.

3.2.1.3.1. Pembelajaran transmisi, Kuiz, Lembaran kerja, Tugasan berdua "Think Pair-Share"

3.3. (1.3) Meteoroid, Asteroid, Komet

3.3.1. 13.1 Jasad lain dalam Sistem Suria iaitu meteoroid, asteroid dan komet

3.3.1.1. i) Definisi meteoroid, asteroid dan komet. ii) Jasad lain dalam sistem suria -meteoroid -asteroid -komet -meteorit

3.3.1.1.1. Video tentang meteoroid, asteroid dan komet.

3.3.1.1.2. Sesi soal jawab (Q&A).

3.3.1.1.3. Pembentangan (Tugasan berkumpulan)

3.3.1.1.4. Kaedah koperatif

3.3.1.2. i) Definisi Pergerakan meteoroid, asteroid dan komet. ii) Kelajuan yang tercatat bagi meteoroid, asteroid dan komet.

3.3.1.2.1. Perbincangan antara kumpulan

3.3.1.2.2. Soal jawab (Q&A)

3.3.1.2.3. Pembentangan Transmisi

3.3.1.2.4. Kuiz

3.3.1.3. i) Mendefinisikan pelanggaran asteroid dengan bumi. ii) Senaraikan jenis-jenis meteorit yang pernah jatuh ke bumi.

3.3.1.3.1. Perbincangan antara kumpulan berkaitan perlanggaran asteroid dengan bumi.

3.3.1.3.2. Pembentangan secara berkumpulan

3.3.1.3.3. Kuiz (Jigsaw Puzzle)

3.3.1.3.4. Tayangan video

4. TEMA 3 : TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP

4.1. 7.0 Keelektrikan dan kemagnetan

4.1.1. 7.1 Keelektrikan

4.1.1.1. 7.1.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai tenaga.

4.1.1.1.1. pembelajaran transmisi

4.1.1.2. 7.1.2 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai kewujudan cas elektrostatik.

4.1.1.2.1. tayangan video

4.1.1.3. 7.1.3 Menjelaskan dengan contoh elektrostatik dalam kehidupan seharian.

4.1.1.3.1. perbincangan kumpulan

4.1.1.4. 7.1.4 Merumuskan cas yang mengalir menghasilkan arus elektrik.

4.1.1.4.1. tayangan video

4.1.1.5. 7.1.5 Mencirikan arus, voltan dan rintangan serta unitnya

4.1.1.5.1. pembelajaran transmisi

4.1.1.6. 7.1.6 Merumuskan perkaitan antara arus, voltan dan rintangan.

4.1.1.6.1. Q & A

4.1.2. 7.2 Pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari.

4.1.2.1. 7.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari

4.1.2.1.1. amali

4.1.3. 7.3 Kemagnetan

4.1.3.1. 7.3.1 Merumuskan ciri magnet.

4.1.3.1.1. kerja secara berpasangan

4.1.3.2. 7.3.2 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai elektromagnet

4.1.3.2.1. perbincangan kumpulan

4.1.3.3. 7.3.3 Menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai kegunaan magnet dan elektromagnet dalam kehidupan seharian.

4.1.3.3.1. amali

4.2. ( 8.0 ) Daya dan Gerakan

4.2.1. 8.1 Daya

4.2.1.1. Definisi Daya Magnitud, Arah & Titik aplikasi Daya

4.2.1.1.1. Pembelajaran koperatif, lembaran kerja, tayangan video

4.2.1.2. Unit Daya Kesan Daya

4.2.1.2.1. Amali makmal, lembaran kerja, kaedah demonstrasi ringkas

4.2.2. 8.2 Kesan Daya

4.2.2.1. Kesan tindakan daya

4.2.2.1.1. Pembelajaran transmisi, demonstrasi ringkas, lembaran kerja

4.2.2.2. Ketumpatan Kesan apungan

4.2.2.2.1. Kaedah amali makmal, tayangan video, kuiz, pembelajaran koperatif

4.2.2.3. Konsep tuas Momen daya

4.2.2.3.1. Pembelajaran transmisi, sesi soal jawab, demonstrasi ringkas

4.2.2.4. Tekanan Aplikasi tekanan dalam kehidupan

4.2.2.4.1. Tayangan video, amali makmal, tugasan berkumpulan, lembaran kerja

4.2.2.5. Tekanan gas Tekanan atmosfera Kesan altitud pada tekanan atmosfera

4.2.2.5.1. Pembacaan aktif, tayangan video, kaedah demonstrasi ringkas, lembaran kerja

4.2.2.6. Kesan kedalaman tekanan terhadap cecair

4.2.2.6.1. Amali makmal, pembelajaran transmisi, kuiz

4.3. ( 9.0 ) Haba

4.3.1. 9.1Hubungkaitkan suhu dengan haba

4.3.1.1. 9.1.1 Membanding beza antara haba dengan suhu

4.3.1.1.1. Menunjuk video dan melakukan aktiviti Think-Pair-Share

4.3.2. 9.2 Pengaliran haba dan keseimbangan haba

4.3.2.1. 9.2.1 Menerangkan haba mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk

4.3.2.1.1. Aktiviti Team Word-Web

4.3.2.2. 9.2.2 Menerangkan dan berkomunikasi mengenai pengaliran haba dalam fenomena alam

4.3.2.2.1. Perbincangan kumpulan

4.3.2.2.2. Quiz

4.3.2.3. 9.2.3 Berkomunikasi mengenai konduktor haba dan penebat haba serta kegunaan konduktor haba dan penebat haba dalam kehidupan harian

4.3.2.3.1. Amali

4.3.3. 9.3 Prinsip pengembangan dan oengecutan jirim

4.3.3.1. 9.3.1 Menerangkan bagaimana haba menyebabkan pengembangan dan pengecutan pepejal, cecair, dan gas

4.3.3.1.1. Pembelajaran transmisi

4.3.3.2. 9.3.2 Berkomunikasi mengenai pelbagai kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

4.3.3.2.1. Fan -N- Pick

4.3.4. 9.4 Hubungkaitkan jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba

4.3.4.1. 9.4.1 Menunjuk cara bagaimana objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat

4.3.4.1.1. Peta I-Think

4.3.4.2. 9.4.2 Menunjuk cara bagaiamana objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat

4.3.4.2.1. Peta I-Think

4.3.4.3. 9.4.3 Mengkonsepsikan dan mereka bentuk menggunakan konsep haba dalam kehidpuan harian

4.3.4.3.1. Sages Share

4.4. ( 10.0 ) Gelombang bunyi

4.4.1. 10.1 CIRI GELOMBANG BUNYI

4.4.1.1. DEFINISI

4.4.1.1.1. TAYANGAN VIDEO

4.4.1.2. PANTULAN DAN PENYERAPAN BUNYI

4.4.1.2.1. TAYANGAN VIDEO

4.4.1.2.2. PERMAINAN : SILENT PROTOCOL

4.4.1.3. CARA PERAMBATAN BUNY MELALUI 3 KEADAAN IAITU PEPEJAL, CECAIR DAN GAS

4.4.1.3.1. PEMBELAJARAN KOPERATIF : THINK-PAIR-SHARE

4.4.1.3.2. LATIHAN SOALAN

4.4.1.3.3. AMALI MAKMAL

4.4.2. 10.2 KENYARINGAN DAN KELANGSINGAN BUNYI

4.4.2.1. AMPLITUD ( KENYARINGAN ) DAN FREKUENSI ( KELANGSINGAN )

4.4.2.1.1. TAYANGAN VIDEO

4.4.2.1.2. SOAL JAWAB

4.4.2.1.3. PEMBELAJARAN TRANSMISI

4.4.2.2. KESAN DOPPLER

4.4.2.2.1. TAYANGAN VIDEO

4.4.2.2.2. PEMBELAJARAN KOPERATIF : THINK-PAIR-SHARE

4.4.3. 10.3 FENOMENA DAN APLIKASI PANTULAN GELOMBANG BUNYI

4.4.3.1. CONTOH-CONTOH FENOMENA DAN APLIKASI

4.4.3.1.1. PEMBELAJARAN TRANSMISI

4.4.3.1.2. TAYANGAN VIDEO

4.4.3.1.3. SOAL JAWAB

4.4.3.1.4. PEMBELAJARAN KOPERATIF : THINK PAIR SHARE

4.4.3.2. HAD PENDENGARAN : CARA MENGATASI HAD PENDENGARAN

4.4.3.2.1. PEMBELAJARAN TRANSMISI

4.4.3.2.2. TAYANGAN VIDEO

5. ( 4.0 ) Kesihatan Manusia

5.1. 4.1 Penyakit Berjangkit dan Tidak Berjangkit

5.1.1. 4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

5.1.1.1. - Membuat kajian kes penyakit penduduk di Malaysia berdasarkan statistik KKM.

5.1.1.2. - 'Gallery Walk' (PAK21). Pembentangan berkumpulan mengelaskan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

5.1.1.3. - Pembelajaran koperatif

5.1.2. 4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan

5.1.2.1. - Aktiviti 'Fan-n-Pick' (PAK21)

5.1.2.2. - Pembelajaran transmisi

5.1.2.3. - Soal jawab

5.1.3. 4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyaki berjangkit

5.1.3.1. - Pembelajaran Masteri

5.1.3.2. - Lembaran kerja

5.1.4. 4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit

5.1.4.1. - Aktiviti 'Team Word-Web' (PAK21)

5.1.4.2. - Membuat latihan buku teks dan modul bagi memahami konsep

5.2. 4.2 Pertahanan Badan

5.2.1. 4.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan.

5.2.1.1. - Membuat persembahan multimedia bagaimana sistem pertahanan badan melawan jangkitan

5.2.1.2. - Menjalankan aktiviti 'Peta i-think' (PAK21)

5.2.1.3. - Pembelajaran transmisi

5.2.2. 4.2.2 Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan.

5.2.2.1. - Teknik pembelajaran Inkuiri

5.2.2.2. - Membuat aktiviti hubungkait antara antigen dan antibodi

5.2.3. 4.2.3 Mewajarkan kepentingan imunisasi

5.2.3.1. - Mengumpul maklumat jenis imunisasi yang diterima oleh kanak-kanak.

5.2.3.2. - Teknik pembelajaran koperatif

5.2.4. 4.2.4 Membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif

5.2.4.1. - Menjalankan aktiviti 'Inside-Outside Circle' (PAK21)

5.2.4.2. - Memberi latihan berbentuk lembaran kerja

5.2.5. 4.2.5 Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap

5.2.5.1. - Menyenaraikan amalan yang menggalakkan atau melemahkan imunisasi

5.2.5.2. - Pembelajaran Transmisi

5.2.5.3. - Melakukan aktiviti 'Rally Robin' (PAK21) dimana pelajar akan memberi respon bergilir-gilir secar berpasangan

5.2.6. 4.2.6 Mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara

5.2.6.1. - Pembelajaran Masteri

5.2.6.2. - Pembelajaran koperatif

5.2.6.3. - Melakukan sesi soal jawab melalui aktiviti 'Rally Table' dimana mereka perlu menyelesaikan masalah dan memberi respons

6. ( 4.0 ) Kesihatan Manusia

6.1. 4.1 Penyakit Berjangkit dan Tidak Berjangkit

6.1.1. 4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

6.1.1.1. - Membuat kajian kes penyakit penduduk di Malaysia berdasarkan statistik KKM.

6.1.1.2. - 'Gallery Walk' (PAK21). Pembentangan berkumpulan mengelaskan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

6.1.1.3. - Pembelajaran koperatif

6.1.2. 4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan

6.1.2.1. - Aktiviti 'Fan-n-Pick' (PAK21)

6.1.2.2. - Pembelajaran transmisi

6.1.2.3. - Soal jawab

6.1.3. 4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyaki berjangkit

6.1.3.1. - Pembelajaran Masteri

6.1.3.2. - Lembaran kerja

6.1.4. 4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit

6.1.4.1. - Aktiviti 'Team Word-Web' (PAK21)

6.1.4.2. - Membuat latihan buku teks dan modul bagi memahami konsep

6.2. 4.2 Pertahanan Badan

6.2.1. 4.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan.

6.2.1.1. - Membuat persembahan multimedia bagaimana sistem pertahanan badan melawan jangkitan

6.2.1.2. - Menjalankan aktiviti 'Peta i-think' (PAK21)

6.2.1.3. - Pembelajaran transmisi

6.2.2. 4.2.2 Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan.

6.2.2.1. - Teknik pembelajaran Inkuiri

6.2.2.2. - Membuat aktiviti hubungkait antara antigen dan antibodi

6.2.3. 4.2.3 Mewajarkan kepentingan imunisasi

6.2.3.1. - Mengumpul maklumat jenis imunisasi yang diterima oleh kanak-kanak.

6.2.3.2. - Teknik pembelajaran koperatif

6.2.4. 4.2.4 Membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif

6.2.4.1. - Menjalankan aktiviti 'Inside-Outside Circle' (PAK21)

6.2.4.2. - Memberi latihan berbentuk lembaran kerja

6.2.5. 4.2.5 Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap

6.2.5.1. - Menyenaraikan amalan yang menggalakkan atau melemahkan imunisasi

6.2.5.2. - Pembelajaran Transmisi

6.2.5.3. - Melakukan aktiviti 'Rally Robin' (PAK21) dimana pelajar akan memberi respon bergilir-gilir secar berpasangan

6.2.6. 4.2.6 Mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara

6.2.6.1. - Pembelajaran Masteri

6.2.6.2. - Pembelajaran koperatif

6.2.6.3. - Melakukan sesi soal jawab melalui aktiviti 'Rally Table' dimana mereka perlu menyelesaikan masalah dan memberi respons

7. ( 4.0 ) Kesihatan Manusia

7.1. 4.1 Penyakit Berjangkit dan Tidak Berjangkit

7.1.1. 4.1.1 Membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

7.1.1.1. - Membuat kajian kes penyakit penduduk di Malaysia berdasarkan statistik KKM.

7.1.1.2. - 'Gallery Walk' (PAK21). Pembentangan berkumpulan mengelaskan penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit

7.1.1.3. - Pembelajaran koperatif

7.1.2. 4.1.2 Menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan

7.1.2.1. - Aktiviti 'Fan-n-Pick' (PAK21)

7.1.2.2. - Pembelajaran transmisi

7.1.2.3. - Soal jawab

7.1.3. 4.1.3 Mencerakinkan penyebab dan penularan penyaki berjangkit

7.1.3.1. - Pembelajaran Masteri

7.1.3.2. - Lembaran kerja

7.1.4. 4.1.4 Menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit

7.1.4.1. - Aktiviti 'Team Word-Web' (PAK21)

7.1.4.2. - Membuat latihan buku teks dan modul bagi memahami konsep

7.2. 4.2 Pertahanan Badan

7.2.1. 4.2.1 Menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan.

7.2.1.1. - Membuat persembahan multimedia bagaimana sistem pertahanan badan melawan jangkitan

7.2.1.2. - Menjalankan aktiviti 'Peta i-think' (PAK21)

7.2.1.3. - Pembelajaran transmisi

7.2.2. 4.2.2 Mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan.

7.2.2.1. - Teknik pembelajaran Inkuiri

7.2.2.2. - Membuat aktiviti hubungkait antara antigen dan antibodi

7.2.3. 4.2.3 Mewajarkan kepentingan imunisasi

7.2.3.1. - Mengumpul maklumat jenis imunisasi yang diterima oleh kanak-kanak.

7.2.3.2. - Teknik pembelajaran koperatif

7.2.4. 4.2.4 Membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif

7.2.4.1. - Menjalankan aktiviti 'Inside-Outside Circle' (PAK21)

7.2.4.2. - Memberi latihan berbentuk lembaran kerja

7.2.5. 4.2.5 Mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap

7.2.5.1. - Menyenaraikan amalan yang menggalakkan atau melemahkan imunisasi

7.2.5.2. - Pembelajaran Transmisi

7.2.5.3. - Melakukan aktiviti 'Rally Robin' (PAK21) dimana pelajar akan memberi respon bergilir-gilir secar berpasangan

7.2.6. 4.2.6 Mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara

7.2.6.1. - Pembelajaran Masteri

7.2.6.2. - Pembelajaran koperatif

7.2.6.3. - Melakukan sesi soal jawab melalui aktiviti 'Rally Table' dimana mereka perlu menyelesaikan masalah dan memberi respons