I.HAVE

I.HAVE PROTOTYPE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
I.HAVE by Mind Map: I.HAVE

1. KHÁCH HÀNG

1.1. TRA CỨU SẢN PHẨM

1.1.1. THEO NHÀ CUNG CẤP

1.1.2. THEO DANH MỤC

1.1.3. THEO MỨC ĐỘ ƯA THÍCH

1.1.4. THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

1.1.5. THEO GIÁ TRỊ

1.1.6. TRUY XUẤT NGUỒN GỐC

1.1.6.1. VIDEO GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

1.1.6.2. THÔNG TIN NGUỒN GỐC

1.2. ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP

1.2.1. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

1.2.1.1. CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ

1.2.1.2. SAMSUNG PAY

1.2.1.3. VN PAY

1.2.2. THANH TOÁN TIỀN MẶT

1.3. GÓP Ý / PHẢN HỒI

1.4. CHỨC NĂNG KHÁC ?

2. NHÀ CUNG CẤP

2.1. THEO DÕI ĐƠN HÀNG

2.1.1. THEO TRẠNG THÁI

2.1.2. THEO DANH MỤC

2.1.3. THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

2.2. THEO DÕI TIÊU THỤ SẢN PHẨM

2.2.1. THEO MỨC ĐỘ TIÊU THỤ

2.2.2. THEO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

2.3. TƯ VẤN

2.4. CHỨC NĂNG KHÁC ?

3. SẢN PHẨM

3.1. NÔNG SẢN

3.1.1. LÚA GẠO

3.1.2. TRÁI CÂY

3.1.3. RAU SẠCH

3.1.4. v.v

3.2. THỦY SẢN

3.2.1. TÔM

3.2.2. CÁ

3.2.3. MỰC

3.2.4. v.v

3.3. DU LỊCH

3.3.1. SINH THÁI

3.3.2. LÀNG NGHỀ

3.3.3. KHÁM PHÁ

3.3.4. v.v

4. ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

4.1. XEM XÉT SỰ THAM GIA ?