Project Lối Nhỏ

Lối Nhỏ HomeStay | Mind Set

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Project Lối Nhỏ by Mind Map: Project Lối Nhỏ

1. WeeWay HomeStay

1.1. DECO

1.1.1. Tầng Chệt

1.1.2. Lầu 1

1.1.2.1. Phòng to

1.1.2.1.1. Chủ đề Tre nứa | Truyền thống

1.1.2.1.2. Phòng tắm

1.1.2.1.3. Màu chủ đạo

1.1.2.1.4. Vật dụng theo chủ đề

1.1.2.2. Phòng nhỏ

1.1.3. Lầu 2

1.1.3.1. Phòng to

1.1.3.1.1. Chủ đề Biển | Thoáng mát

1.1.3.1.2. Phòng tắm

1.1.3.1.3. Màu chủ đạo

1.1.3.1.4. Vật dụng theo chủ đề

1.1.3.2. Phòng nhỏ

1.1.4. Lầu 3

1.1.4.1. Phòng to

1.1.4.1.1. Chủ đề cấm trại | Tập thể

1.1.4.1.2. Màu chủ đạo

1.1.4.1.3. Vật dụng theo chủ đề

1.1.4.2. Phòng bếp

1.2. CLEARN

1.3. BRANDING

1.3.1. Định vị hình ảnh thương hiệu

1.3.1.1. Phân tích nguồn lực doanh nghiệp

1.3.1.1.1. Nguồn lực tài chính

1.3.1.1.2. Nguồn lực nhân sự

1.3.1.1.3. Phân tích S-W-O-T của doanh nghiệp

1.3.1.2. Phân khúc thị trường

1.3.1.2.1. Phân chia nhóm đối tượng

1.3.1.2.2. Tiêu chí lựa chọn phân khúc

1.3.1.3. Lựa chọn phân khúc

1.3.1.3.1. PHÂN KHÚC THỎA TIÊU CHÍ PHÂN KHÚC MỤC TIÊU

1.3.1.3.2. CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

1.3.1.4. Thiết lập tiêu chí định vị thương hiệu

1.3.1.4.1. THIẾT LẬP CÁC TIÊU CHÍ ĐỊNH VỊ

1.3.1.4.2. CHỌN LỰA TIÊU CHÍ ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

1.3.1.5. Tuyên bố định vị thương hiệu

1.3.1.5.1. Thiết lập tiêu chí định vị theo sản phẩm

1.3.1.5.2. MÔ HÌNH BRANDKEY

1.3.1.5.3. ĐỊNH VỊ VỊ TRÍ THƯƠNG HIỆU

1.3.2. Bản vẽ mô phỏng thương hiệu

1.3.2.1. TÊN HIỆU

1.3.2.1.1. WeeWay HomeStay

1.3.2.2. Nền tảng thương hiệu

1.3.2.2.1. Tầm nhìn thương hiệu

1.3.2.2.2. Sứ mệnh thương hiệu

1.3.2.2.3. Mục tiêu thương hiệu

1.3.2.2.4. Lợi ích thương hiệu

1.3.2.2.5. Kiến trúc thương hiệu

1.3.2.3. Bản sắc thương hiệu

1.3.2.3.1. Đặc tính thương hiệu

1.3.2.3.2. Nhân cách thương hiệu

1.3.3. Thiết kế nhận dạng thương hiệu

1.3.3.1. Logo

1.3.3.2. Âm hiệu

1.3.3.3. Logo Guidline

1.3.4. Thiết kế truyền thông thương hiệu

1.3.4.1. Thiết kế truyền thông P.O.S.M

1.3.4.1.1. Thiết kế nhận dạng thương hiệu văn phòng

1.3.4.2. Thiết kế trình bày thương hiệu tại địa điểm

1.3.4.2.1. Hướng dẫn sử dụng các thiết bị trong HomeStay

1.3.4.3. Thiết kế truyền thông chiêu thị

1.3.4.3.1. Quảng cáo ngoài trời

1.3.4.3.2. Quảng cáo qua internet

1.3.4.3.3. Quảng cáo qua sự kiện

1.4. CHIẾN LƯỢT KINH DOANH

1.4.1. Chiến lượt giá

1.4.1.1. Giá dịch vụ phòng

1.4.1.2. Giá dịch vụ đi kèm

1.4.1.2.1. Trãi nghiệm làm bửa Ăn sáng VIệt Nam (Cafe-Bánh mì)

1.4.1.2.2. Giặc sấy

1.4.1.2.3. Nước thêm

1.4.1.2.4. Ngâm chân thư giản

1.4.1.2.5. Mì gói/ ăn vặt

1.4.2. Quy trình vận hành

1.4.2.1. Biểu mẫu check

1.4.2.1.1. Đăng ký dịch vụ đi kèm

1.4.2.2. Thuê người check in

1.4.2.2.1. Nhận book phòng

1.4.2.2.2. Check in/ check out

1.4.2.2.3. Quản lý phòng trên trang điện tử

1.4.2.2.4. Kiểm tra vật dụng khi check out và thu tiền dịch vụ kèm

1.4.2.2.5. Nhập lên trang xuất nhập cảnh (Khách nước ngoài)

1.4.2.3. Vệ sinh

1.4.3. Các mối liên kết/ liên hệ

1.4.3.1. Các dịch vụ du lịch

1.4.3.1.1. Liên kết du lịch Tour Chợ nổi

1.4.3.1.2. Liên kết tour xe điện vòng Cần Thơ

1.4.3.1.3. Thuê xe máy/xe đạp

1.4.3.1.4. Vườn cacao

1.4.3.1.5. Lò hủ tiếu

1.4.3.2. Bảo trì, dịch vụ tại chỗ

1.4.3.2.1. Giặc sấy

1.4.3.2.2. Thiết bị điện

1.4.3.2.3. Thiết bị nước

1.4.3.2.4. Máy lạnh

1.4.3.2.5. Dịch vụ vệ sinh

1.4.3.2.6. Sửa nhà

1.4.3.2.7. Gas

1.5. Marketing

1.6. KHAI TRƯƠNG