Våra frågor

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Våra frågor by Mind Map: Våra frågor

1. SVERIGES GLOBALA ANSVAR

1.1. Varför är det viktigt?

1.1.1. Politiska beslut och konsumtionsmönster i Sverige påverkar människor och miljö i LA

1.1.2. Sverige har juridisk skyldighet att respektera o skydda rättigheter även utanför landets gränser.

1.1.3. Dagens handels- och investeringsavtal ger transnationella företag långtgående och särskilda rättigheter och tillgång till ett parallellt rättssystem för att genomdriva dem.

1.1.4. Sverige har utformat ett verktyg för att effektivisera det gemensamma arbetet mot de globala målen och Agenda 2030 samt minimera risken för att regeringens arbete inom olika områden motverkar varandra. politiken för global utveckling (PGU).

1.1.5. Företags makt och demokratins urholkning

1.2. Vi vill:

1.2.1. Rättvisa handelsavtal och investeringar

1.2.2. Ha ett etiskt och hållbart regelverk för de svenska AP-fonderna.

1.3. Hur vi jobbar vi med frågan?

1.3.1. Vi stödjer arbetet av ett bindande FN-fördrag för att kräva ansvar av transnationella företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna.

1.3.2. VI deltar i kampanjer

1.3.2.1. Dismantle Corporate Power

1.3.2.2. ECCJ

1.3.2.3. Schyssta pensioner

2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN

2.1. Varför är det viktigt?

2.1.1. Kränkningar av urfolkrättigheter

2.1.2. Kränkningar av människor på landsbygden

2.1.3. Hot mot miljö och människorättsförsvarare

2.1.3.1. De mänskliga rättigheterna är i sin tur många gånger en förutsättning för att vi ska kunna försvara naturen. För att försvara naturen behöver vi rätten att organisera oss, yttrandefrihet, rätten att vara med och bestämma, rätten till information och fria val, rätten att kunna föra en rättslig process i domstol, alla dessa är komponenter av mänskliga rättigheter.

2.2. Vi vill:

2.2.1. Att Sveriges utrikespolitik ska bidra till att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i Latinamerika.

2.2.2. Att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention ILO 169

2.2.3. Att Sverige ska ansluta sig till FN:s konvention om Småbrukaresrättigheter.

2.2.4. Att Sveriges bistånd:

2.2.4.1. ska prioritera bistånd till civilsamhällesorganisationer som arbetar för en rättvisare tillgång till mark.

2.2.4.2. ska prioritera bistånd som stärker kvinnors ekonomiska, sociala och politiska egenmakt.

2.2.5. Att Sverige, EU och FN ökar trycket på de länder som inte lever upp till en nivå.

2.3. Hur vi jobbar vi med frågan?

3. RÄTTEN TILL MAT, MARK & TERRITORIUM

3.1. Varför är det viktigt?

3.2. Vi vill:

3.2.1. Matsuveränitet

3.2.1.1. Att makten över det globala livsmedelssystemet flyttas från och företag och investerare till producenter och konsumenter.

3.2.1.2. Att världens småskaliga jordbrukare, som förser världens befolkning på mat, ska få ökat politiskt inflytande, tillgång till mark och förutsättningar att odla med lokala, traditionella och hållbara metoder.

3.3. Hur vi jobbar vi med frågan?

4. KLIMATRÄTTVISA & HÅLLBAR UTVECKLING

4.1. Varför är det viktigt?

4.1.1. Greenwashing

4.2. Vi vill:

4.2.1. Klimaträttvisa

4.2.2. Verklig omställning

4.2.2.1. Buen vivi

4.2.2.2. Naturens rättigheter

4.2.3. Rättvisa klimatmål

4.3. Hur vi jobbar vi med frågan?

4.3.1. Vi stödjer organisationernas politiska påverkansarbete och deltagande i olika internationella klimatforum. På så sätt utrymme att lyfta sina perspektiv och alternativ för en hållbar samhällsutveckling.

4.3.2. Vi finansierar även undervisning om småskaliga, lokala och hållbara jordbruksmetoder i hela Latinamerika.

4.3.3. Vi sprider kunskap om hur vår konsumtion och våra investeringar påverkar klimatet och människors rätt till ett värdigt liv i Latinamerika.

4.3.4. Vi sprider kunskap om alternativa levnadssätt och visioner och om behovet av verklig hållbar förändring.