Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ÅLDRANDE by Mind Map: ÅLDRANDE

1. BIOLOGISKA ÅLDRANDE

1.1. Långsamt process,irreversibla,bestående.

1.2. Förändras från cell till organsystems nivå

1.2.1. miljö faktorer

1.2.2. Formar individens funktions förmåga, Fysiologiska förändringar

1.3. FYSIOLOGISKA ÅLDRANDET

1.3.1. Organsystem påverkas:

1.3.1.1. hjärta,kärl,nerver,muskel, endoktrin,immunsystem,hud, kroppssammansättning

2. Livslängd skillnad: Kvinna: längre Män: kortare Ökande äldre befolkning

3. livsstil/miljö

4. sjukdom

5. arv

6. FYSIOTERAPI

6.1. FYSISK AKTIVITET

6.1.1. *daglig/vardags rehabilitering *hälsofrämjande arbetssätt *utförs självständig

6.2. FYSISK TRÄNING

6.2.1. *multisjuk individ, *nedsatt funktion *behov av mer stöd av FT/AT

6.2.1.1. Evidens baserad träning Rehabilitering strategier

6.2.1.1.1. STYRKE TRÄNING

6.2.1.1.2. BALANS

6.2.1.1.3. *FUNKTIONELL TRÄNING *MULTIMODAL TRÄNING

6.2.1.1.4. KONDITION

6.2.1.2. VIKTBÄRANDE TRÄNINGSUPPLÄGG beroende på individens funktion.

6.2.1.2.1. * Självständig gång (A+B) Dynamisk balans träning i gående + muskel styrke träning

6.2.1.2.2. * Gång med visst stöd (A+B+C) : Statisk, dynamisk balans träning i stående och gående + muskel styrke träning

6.2.1.2.3. *Gång, mycket stöd (C,D,E) Statisk+dynamisk balans träning i stående+muskel träning med stöd

7. KOST "Hälsosam helhet"

7.1. Healthy Aging Faktorer

7.1.1. Fysisk aktivitet

7.1.2. Moderat alkohol

7.1.3. Medelhavskost

7.1.4. Nordisk kost

7.2. *God nutrition/kosttillägg *God kvalitet av protein intag inte med njursvikt patient

7.2.1. Avstå från rökning

7.2.2. Vit D

8. SARKOPENI

8.1. åldrande+arv+sjukdom+inaktivitet+svalt

8.2. *primär och sekundär *minskad muskelmassa *nedsatt muskel funktion

8.3. nedsatt fysisk aktivitet+nedssatt funktion=försämrad hälsa

8.4. *ökad risk för fall *trötthet

9. RESERVKAPACITET

9.1. *skyddande funktion *påverkas genom träning

9.2. övergrippande mål

10. ÅTGÄRD

11. SÄNGLIGGANDE

11.1. Fysiologiska konsekvenser: -försämrad ork -ökad risk för blodpropp, lunginflammation, trycksår

11.2. Psykologiska konsekvenser - känsla av isolering - rädsla att röra på sig

12. FRAILTY/SKÖRHET

12.1. Ofrivilligt viktförlust

12.2. muskel svaghet

12.3. nedsatt uthållighet

12.4. långsamt gånghastighet

12.5. nedsatt fysisk aktiviitet

12.6. trötthet