Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ринок by Mind Map: Ринок

1. Ринкова економіка

1.1. Це економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

1.2. Основна характеристика - товарне виробництво

2. Визначення

2.1. Це економічні відносини між людьми, що проявляються через тотожній обмін, який формується та функціонує за законами товарного виробництва і системного обігу.

3. Основні проблеми економіки в умовах ринку

3.1. Що виробляти?

3.1.1. Це питання вирішують споживачі, диктуючи виробникам свої потреби через сприймання певної ціни на певні товари чи послуги

3.2. Як виробляти?

3.2.1. Пов’язана з організацією виробництва, поєднання ресурсів, технологією виробництва

3.3. Для кого виробляти?

3.3.1. Залежить від бажання і можливостей споживачів купити той чи інший товар

4. Класифікація ринків

4.1. За критерієм суб'єктів

4.2. Відсутні об'єкти ринкових відносин

4.3. За типом власника товару

4.4. За територіальною ознакою

4.5. За обсягом ринкових угод

4.6. За відповідністю до чинного закону

4.7. За ступенем зрілості

4.7.1. Нерозвинений ринок

4.7.1.1. Ринкові відносини мали найчастіше бартерний характер

4.7.2. Деформований ринок

4.7.2.1. Це ринок, що діє в умовах надмірного втручання держави в ринкові відносини, що приводить до їх деформації.

4.7.3. Вільний (класичний)

4.7.3.1. Це ринок з великою кількістю незалежних виробників однорідних товарів, які не в змозі впливати на рішення один одного, на рівень цін.

4.7.4. Регульований

4.7.4.1. Це ринок, який регулюється і контролюється державою за допомогою спеціальних заходів адміністративного та економічного характеру.

5. Функції

5.1. Інформаційна

5.2. Розподільна

5.3. Регулююча

5.4. Стимулююча

5.5. Інтегруюча

5.6. Контролююча

5.7. Регулювальна

5.8. Очищувальна

6. Умови формування

6.1. Суспільний поділ праці

6.2. Наявність різних форм власності

6.3. Самостійність та економічна ефективність виробників

6.4. Конкуренція

6.5. Вільне ціноутворення

6.6. Стабільна грошова система