Trung Tâm Kỹ Năng Tương Lai Việt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trung Tâm Kỹ Năng Tương Lai Việt by Mind Map: Trung Tâm Kỹ Năng Tương Lai Việt

1. Hệ Thống Marketing Tự Động

1.1. Diễn Đàn (Đi backlink về website)

1.1.1. Gian Hàng Diễn Đang Marry Baby

1.1.1.1. 50 bài viết Sales

1.1.1.2. 50 bài viết PR

1.1.1.3. 200 bài SEO từ khóa

1.1.1.3.1. Hoàn Thành Tháng 5

1.2. Youtube

1.2.1. 50 video chia sẻ

1.2.2. 200 Video SEO từ khóa

1.2.2.1. Hoàn Thành Tháng 5

1.2.3. 50 video hoạt động

1.3. Fanpage

1.3.1. Lên lịch đăng theo tháng

1.3.1.1. 15 bài Chia sẻ

1.3.1.2. 10 bài PR

1.3.1.3. 5 bài Sales

1.4. Group Facebook

1.4.1. Dạy trẻ lòng biết ơn

1.4.1.1. Kiến thức

1.4.1.2. Câu chuyện

1.4.1.2.1. Ngày 23 tháng 02 - Hoàn Thành 20 bài phủ

1.4.1.3. Thực hành

1.4.1.4. Các mốc

1.4.1.4.1. Tháng 2 - Đạt 50 thành viên

1.4.1.4.2. Tháng 3 - Đạt 100 thành viên

1.4.1.4.3. Tháng 4 - Đạt 150 thành viên

1.4.1.4.4. Tháng 5 - Đạt 200 thành viên

1.4.2. Phụ huynh trung tâm Life Kids

2. Hệ Thống Marketing Chủ Động

2.1. Phát Tờ Rơi

2.1.1. Theo chiến dịch

2.2. Telesale

2.3. Zalo

2.3.1. Tương tác phụ huynh

2.3.1.1. Tuần tương tác khảo sát 1 lần

2.3.2. Gửi nội dung chương trình

2.4. Email

2.4.1. Lên lịch gửi theo tháng

2.4.1.1. Gửi 20 Email Chia Sẻ

2.4.1.2. Gửi 3 Email PR

2.4.1.3. Gửi 1 - 2 Email Sales

2.5. Tổ chức sự kiện

2.5.1. Sân chơi

2.5.2. Buổi Workshop

3. Chiến Dịch

3.1. Tháng 2

3.1.1. Back To School

3.1.1.1. Nếu trẻ đi học lại

3.1.2. Học trực tuyến qua Skype

3.1.2.1. Nếu trẻ được nghỉ tiếp 1 tuần

3.2. Tháng 3