"Kebersihan Asas Keimanan Diri"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"Kebersihan Asas Keimanan Diri" by Mind Map: "Kebersihan Asas Keimanan Diri"

1. Konsep Bersuci

1.1. 1. Perkara wajib yang disuruh oleh Allah.

1.2. 2. Ibadat seseorang akan menjadi sempurna apabila kebersihan diri sentiasa dijaga dengan baik.

2. Pengertian Bersuci

2.1. 1. Bahasa : Membersihkan sesuatu daripada kekotoran.

2.2. 2. Istilah : Membersihkan diri, pakaian dan tempat daripada hadas, najis dan kotoran.

2.3. 3. Hukum : Wajib dan menjadi syarat sah sesuatu ibdat yang dilakukan.

3. Tujuan Menjaga Kebersihan

3.1. 1. Setiap individu harus menjaga kebersihan diri kerana kesihatan itu adalah bermulanya daripada kebersihan seseorang itu sendiri.

4. Aktiviti : (Isnin / 20/02/2020)

4.1. 1. Aktiviti ini telah dijalankan di Tadika Islam Perak Seri Klebang, Ipoh.

4.2. 2. Seramai 20 orang murid 6 Ibnu Khaldun yang melibatkan diri di dalam aktiviti gotong royong membersihkan kawasan persekitaran tadika.

4.3. 3. Aktiviti gotong royong yang dijalankan ini adalah untuk memberikan pendedahan kepada semua murid bagaimana cara untuk menjaga kebersihan apabila berada di kawasan sekolah.

5. Objektif Program Gotong Royong

5.1. 1. Mewujudkan hubungan silaturrahim yang kukuh di antara satu sama lain.

5.2. 2. Menjadikan kawasan tadika sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih dan mempunyai persekitaran yang kondusif.

5.3. 3. Mewujudkan persekitaran untuk menuntut ilmu sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih dengan adanya sikap kerjasama di antara satu sama lain.

6. Senarai Tugasan Yang Dilakukan Oleh Murid

6.1. 1. Menyapu sampah

6.2. 2. Mengelap tingkap

6.3. 3. Membuang sampah

6.4. 4. Menyusun kerusi dan meja

6.5. 5. Menyusun atur sudut bacaan dan permainan

7. Refleksi Program Gotong Royong

7.1. 1. Mewujudkan semangat positif di antara semua murid bagi memastikan tugasan yang diberikan dapat dilakukan dengan baik.

7.2. 2. Semua tugasan yang diberikan dapat dilaksanakan walaupun dalam tempoh masa yang singkat kerana sikap kerjasama dan tolong-menolong di antara satu sama lain yang dititikberatkan.

7.3. 3. Aktiviti gotong royong ini juga dapat menghindarkan daripada pelbagai penyakit yang berbahaya melalui pembiakan haiwan di kawasan yang kotor seperti tikus, lalat dan nyamuk.

8. Hikmah Bersuci

8.1. 1. Bersuci dianggap sebahagian daripada ibadat.

8.2. 2. Kebersihan dapat menghindarkan diri daripada seseorang dan masyarakat daripada penyakit.

8.3. 3. Kebersihan dapat meningkatkan martabat masyarakat dan umat.

8.4. 4. Kebersihan adalah asas kepada kehidupan yang sejahtera.