Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Juhász Gyula by Mind Map: Juhász Gyula

1. Tiszai csönt

2. A hegyi beszéd

2.1. A Genezáret holdfényes vizén Mint néma hattyú, halkan ring a csónak, Fáradt halászok félhangon dúdolnak. A Mester arcán boldog égi fény. Ragyog a hegy ezüstös glóriában, A ciprus bűvös illatot lehel, A hold az ég tetőin vesztegel, Köröskörül tavaszi újulás van. Szöllő virágzik dús lankásokon S a kékes árnyból, távol ormokon Nászdala búg az ittas gerlicéknek. A földre ráborul egy mély igézet, Jézus lehúnyja nagy, sötét szemét: Halkan fölcsendül a hegyi beszéd.

2.2. A hegyi beszéd (Mt 5-7, vö. Lk 6,20-49) Jézus legnagyobb, a keresztény katekézis szellemét tükröző beszéde. Jézus tanítása és beszédei (elsősorban erkölcsi szempontból) lényeges pontjait foglalja össze oly módon, hogy Jézus, mint az új Mózes meghirdeti az üdvrend tökéletes törvényét: ebben az új üdvrendben közvetlenül jelenik meg az ember előtt Isten eszkatológikus országa a maga követelményeivel, amelyek az Ő országába való bebocsátás feltételei.[1]

3. Anna örök

4. Milyen volt...