School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

SWPBS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) by Mind Map: School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS)

1. Doelgroep

1.1. Leerlingen van primair, voortgezet en speciaal onderwijs

1.2. Ouders van leerlingen

1.3. Schoolmedewerkers

1.4. Iedereen die een veilig leerklimaat wenst

2. Aanpak

2.1. Systematische en gelaagde gedragsaanpak

2.1.1. Schoolbreed en preventief toepassen van een set gedragsbeïnvloedende technieken

2.1.2. Schoolbreed registreren/signaleren van ongewenst gedrag

2.1.3. Op maat inzetten van bestaande interventies in verschillende mate van intensiteit voor leerlingen die risicovol gedrag vertonen

3. Doel

3.1. Bevorderen van sociaal gedrag

3.2. Verminderen van gedragsproblemen onder leerlingen

3.3. Gevolg: leerlingen kunnen optimaal profiteren van geboden onderwijs

4. 5 pijlers van SWPBS

4.1. School werkt vanuit gezamenlijk geformuleerde waarden

4.2. School richt zich op het voorkomen van probleemgedrag

4.3. School zet gedragsinterventies voor leerlingen in op basis van verzamelde gegevens over gedrag

4.4. School formuleert vanuit gedeelde waarden welk gedrag zij van de leerlingen wil zien in en om de school

4.5. School werkt actief samen met zorginstellingen en ouders

5. Opzet van de interventie

5.1. Groen

5.1.1. De basisaanpak van SWPBS

5.1.2. Doel: positief klimaat in de school

5.1.3. Interventies

5.1.3.1. Gedragsverwachtingen worden gevisualiseerd en door de school opgehangen zodat leerlingen dit kunnen zien en schoolmedewerkers en naar kunnen verwijzen

5.1.3.2. Goed bedrag wordt verbaal of met een 'token' beloond

5.1.3.3. Gedragsverwachtingen worden actief aan alle leerlingen aangeleerd door middel van lessen in goed gedrag,

5.2. Geel

5.2.1. Biedt milde interventies die in de school wordt uitgevoerd, voor leerlingen die extra herhaling nodig hebben om de waarden van de school en gedragsverwachtingen in te slijpen

5.2.2. Toetreding vindt plaats op basis van data over gedragsincidenten en altijd in overleg met de ouders

5.2.3. Interventies

5.2.3.1. Met een groepje leerlingen extra inoefenen van specifieke sociale vaardigheden middels lessen in goed gedrag en dit extra positief bekrachtigen

5.2.3.2. Check-in-check-out systeem: de leerling heeft specifieke doelen omtrent gedrag en heeft gedurende de dag positief contact met docenten om dit gedrag te stimuleren

5.3. Rood

5.3.1. Interventies voor leerlingen waarbij het ongewenste gedrag ernstig is of klinische vormen aanneemt

5.3.2. Interventies

5.3.2.1. Uitvoeren van een gedragsfunctie-analyse en het maken van een actieplan.

5.3.2.2. Inzetten van groene interventies op rood. Oftewel: individuele, extra gedragsverwachtingen vaststellen, deze visualiseren en op tafel van de leerling plaatsen

5.3.2.3. Individueel inoefenen van gedrag middels lessen

5.3.2.4. Afspreken van signaal met leerling

5.3.2.5. Het op maat maken van een individueel beloningssysteem en dit toepassen

5.3.2.6. Specifieke Time Out procedure met leerling afspreken en oefenen

5.3.2.7. Betrekken van jeugd-GGZ of jeugdzorginstellingen