Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Day 3 by Mind Map: Day 3

1. 9.คลิกฉลากสำหรับการจัดส่ง

1.1. เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับการจัดส่งสินค้า

1.2. พิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด

2. วิธีการชำระเงินบนหน้าLazada

2.1. บัตรเครดิต/บัตรเดบิต

2.2. การผ่อนชำระ

2.3. โมบายแบงค์กิ้ง/การโอนเงิน

2.4. ทรูมันนี่วอลเล็ต

2.5. ชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์เซอวิส

2.6. อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

2.7. การเก็บเงินปลายทาง

2.8. ลาซาด้าวอเล็ต

3. การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Fulfillment)

3.1. กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

3.1.1. ลูกค้าซื้อสินค้า

3.1.1.1. ได้รับคำสั่งซื้อใน seller center

3.1.1.1.1. แพ็คสินค้า

3.2. การจัดการคำสั่งซื้อ

3.2.1. 1.เข้าสู่ระบบ Seller Center

3.2.2. 2.เลือกเมนู “คำสั่งซื้อ”

3.2.2.1. เลือก “จัดการคำสั่งซื้อ” เพื่อเข้าสู่หน้ารายการคำสั่งซื้อ

3.2.3. 3.คำสั่งซื้อใหม่อยู่ในสถานะ “รอดำเนินการ”

3.2.4. 4.คลิก เครื่องหมาย “+” เพื่อดู รายละเอียดของคำสั่งซื้อ

3.2.5. 5.ตรวจสอบข้อมูลคำสั่งซื้อ เพื่อใหแน่นแนว่าหยิบสินค้าถูกต้อง

3.2.6. 6.คลิกพร้อมสำหรับการจัดส่ง

3.2.6.1. 6.1 คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” เมื่อสามารถบรรจุสินค้าทุกชิ้นในคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ในบรรจุภัณฑ์เดียว

3.2.6.2. 6.2 คลิก “พร้อมสำหรับการจัดส่ง” กรณีที่ไม่สามารถบรรจุสินค้าชิ้นนั้นๆ ลงในบรรจุภัณฑ์เดียว เช่น สินค้าขนาดใหญ่

3.2.7. 7.ตรวจสอบผู้ให้บริการขนส่งของร้านค้า

3.2.7.1. คลิกสร้างแพ็คเกจ

3.2.8. 8.ใส่หมายเบขใบกำกับภาษีของร้านค้า

3.2.8.1. ถ้ามี

3.2.8.2. เพื่ออ้างอิงกับหมายเลขคำสั่งซื้อของลาซาด้า

3.2.8.3. เเละคลิกบันทึกหมายเลขใบกำกับสินค้า

3.2.8.4. ร้านค้าประเภทนิติบุคคล

3.2.8.4.1. เลขจริงตามใบกำกับภาษี

3.2.8.5. ร้านค้าประเภทบุคคล

3.2.8.5.1. ใส่เลขอะไรก็ได้

3.2.9. 9.คลิกฉลากสำหรับการจัดส่ง

3.2.9.1. เพื่อพิมพ์เอกสารสำหรับการจัดส่งสินค้า

3.2.9.2. พิมพ์ทั้งหมด 2 ชุด

3.2.10. 10. คลิกพร้อมสำหรับการจัดส่ง หรือ Ready to ship

3.2.10.1. เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบรูณ์

3.2.11. 11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานะคำสั่งซื้อนั้นถูกเปลี่ยนสถานะเป็นพร้อมจัดส่ง

3.3. ฉลากการจัดส่ง

3.3.1. พิมพ์ 1 ชุด

3.3.2. พับครึ่ง และใส่ซองใสกันน้ำ (Pouch)

3.3.3. ติดไว้บนกล่องสินค้าให้เห็นบาร์โค้ดชัดเจน

3.4. Pick up /Ready to ship

3.4.1. กด Ready to ship

3.4.1.1. Pick up

3.4.1.1.1. ขนส่งเข้ารับ

3.4.1.1.2. การกด ready to ship แบบ Pick up คือ รอขนส่งเข้าไปรับสินค้า

3.4.1.1.3. ขนส่ง Pick up ทำงานวันจันทร์ ถึง ศุกร์

3.4.1.2. Drop off

3.4.1.2.1. นำสินค้าไปส่งที่จุดบริการ

3.4.1.2.2. หลังจาก กด ready to ship ให้ส่งวันทำการถัดไป

3.4.1.2.3. กดหลัง 4 โมงเพิ่มไปอีก 1 วันทำการ

3.4.1.2.4. ถ้า ready to ship วันเสาร์ จะดีดเข้าระบบวันจันทร์ เเล้วส่งวันอังคาร

3.5. การตรวจสอบสถานะคำสั่งซื่อ

3.5.1. ทั้งหมด

3.5.1.1. คำสั่งซื้อทั้งหมดของร้านค้า

3.5.2. รอดำเนินการ

3.5.2.1. คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการหรือคำสั่งซื้อใหม่

3.5.3. พร้อมที่จะจัดส่ง

3.5.3.1. คำสั่งซื้อถูกยืนยันพร้อมสำหรับการจัดส่งเเล้ว

3.5.4. จัดส่งเเล้ว

3.5.4.1. คำสั่งซื้อถูกจัดส่งให้กับลูกค้า

3.5.5. เสร็จสิ้น

3.5.5.1. จัดส่งเรียบร้อย

3.5.5.2. ยกเลิกเเล้ว

3.5.5.3. การจัดส่งล้มเหลว

3.5.5.4. ถูกตีกลับ

3.6. วิธีการชำระเงิน

3.6.1. วิธีการชำระเงินบน ASC

3.6.1.1. MIXEDCARD

3.6.1.2. CCPP_[BANK CODE]_IPP

3.6.1.3. [BANK NAME]_BANK_VA

3.6.1.4. TMN_EXPRESS

3.6.1.5. SEVENELEVEN_OTC

3.6.1.6. ONLINE_BANKING

3.6.1.7. COD

3.6.1.8. PAYMENT_ACCOUNT

3.7. (ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ แต่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์)

3.8. การจัดส่ง

3.8.1. pick up

3.8.1.1. ขนส่งเข้ารับสินค้า

3.8.1.2. 1. กดพร้อมสำหรับการจัดส่ง

3.8.1.3. 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการจัดส่งสินค้า

3.8.1.3.1. เพื่อยื่นยันเเละเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทขนส่ง

3.8.1.4. 3. ร้านค้าทำการแพ็คสินค้า

3.8.1.4.1. ไม่เกิน 20 กิโลกรัม

3.8.1.4.2. กว้าง+ยาว+สูง

3.8.1.5. 4. รถจะเข้ารับสินค้าในวันถัดไป

3.8.1.5.1. หากมีสินค้าเข้ามาในระหว่างรถเข้ารับสามารถส่งได้หมด

3.8.1.6. 5. ขนส่งส่งสินค้าให้ลูกค้า

3.8.1.7. วิธีปริ้นเอกสารสำหรับขนส่งเข้ารับ

3.8.1.7.1. 1.เลือกคำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะ "พร้อมสำหรับการจัดส่ง"

3.8.1.7.2. 2. ติ๊กเลือกคำสั่งซื้อทั้งหมด

3.8.1.7.3. 3. คลิกพิมพ์ เเละเลือกพิมพ์รายการสินค้าจากข้อที่เลือกไว้

3.8.1.7.4. 4.พิมพ์เอกสารรายการสินค้า

3.8.1.7.5. 5. นำเอกสารให้พนักงานรับสินค้าเซ็นต์ชื่ทุกครั้ง ทั้ง 2 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการส่งมอบสินค้า

3.8.1.7.6. 6. ผู้ขายเก็บเอกสารไว้ 1 ชุด เเละ พนักงานขนส่งเก็บไว้ 1 ชุด

3.8.2. Drop off

3.8.2.1. การจัดการคำสั่งซื้อ (Order Fulfillment)

3.8.2.1.1. กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ

3.8.2.1.2. การจัดการคำสั่งซื้อ

3.8.2.1.3. ฉลากการจัดส่ง

3.8.2.1.4. Pick up /Ready to ship

3.8.2.1.5. การตรวจสอบสถานะคำสั่งซื่อ

3.8.2.1.6. วิธีการชำระเงิน

3.8.2.1.7. การจัดส่ง

4. การแพ็คสินค้า (Packing)

4.1. คำแนะนำการบรรจุสินค้าจากบริษัทขนส่ง

4.1.1. กล่องบรรจุภัณฑ์

4.1.1.1. แข็งแรง

4.1.1.2. สภาพสมบูรณ์

4.1.1.3. ขนาดพอดีกับสินค้า

4.1.1.4. ซ้อนกล่องหากสินค้ามีน้ำหนักมาก

4.1.1.5. ไม่ใช้กล่อง re-used

4.1.2. แผ่นรองกันกระแทก

4.1.2.1. แผ่นรองมีความหนา 2 นิ้ว

4.1.2.2. ห่อหุ้มรอบสินค้าทุกด้าน

4.1.2.3. ของน้ำหนักมากควรใช้แบบหนา

4.1.2.4. สินค้าที่มีขอบแหลมควรคลุมด้วยแผ่นกันกระแทก

4.1.2.5. เมื่อเขย่ากล่องต้องไม่รู้สึกถึงความเคลื่อนไหว

4.1.3. การปิดผนึก

4.1.3.1. ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์เป็นตัว H

4.1.3.2. เทปปิดผนึกมีความกว้าง 2 นิ้ว

4.1.3.3. ไม่ควรใช้เชือกหรือลวดพัน

4.1.3.4. สินค้าแตกง่ายควรมีติดหมายเหตุ

4.1.3.5. ปิดเทปให้ทั่วกล่อง

4.1.4. ไม่ควร

4.1.4.1. นำถุงแกงมาเป็นซอง Pounch

4.1.4.2. ใช้ถุงหรือกระเป๋าที่ยากต่อการติดใบกำกับการจัดส่ง

4.1.4.3. ปรับขนาดของ AWB ควรใช้แบบที่พิพม์มาจากระบบ

4.1.4.4. นำเชือกหรือลวดมาพันกล่อง

4.1.4.5. นำสินค้ามามัดรวมกันเป็นเเพ็ค

4.1.4.6. ถุงบรรจุตัวสินค้าที่มีลัษณะแข็ง

4.2. วิธีการแพ็คสินค้า

4.2.1. แพ็คในกล่องใบเดียว

4.2.1.1. 1.ควรเหลือพื้นที่ในกล่องเพื่อใส่วัสดุกันกระแทกอย่างน้อย 2 นิ้ว

4.2.1.2. 2.ประเภทของวัสดุกันกระแทก ควรเป็นพลาสติกกันกระแทก

4.2.1.3. 3.ควรหาวัสดุมากั้นไม่ให้สินค้าเคลื่อนไหวภายในกล่อง

4.2.1.4. 4.ถ้าสินค้าอาจได้รับความเสียหายจากฝุ่น หรือน้ำ ให้นำสินค้าใส่ถุงพลาสติกก่อน

4.2.1.5. 5.นำสินค้าใส่ถุงพลาสติกหากสินค้าของุณสามารถรั่วไหลออกมาได้

4.2.1.6. 6.โดยปิดถุงพลาสติกให้มิดชิด

4.2.2. แพ็คแบบซ้อนกล่อง

4.2.2.1. 1.ป้องกันสินค้าของคุณด้วยวัสดุกันกระแทกที่หนาอย่างน้อย 2 นิ้ว และหากมีสินค้ามากกว่า 1 ชิ้น ให้ห่อแยกกัน

4.2.2.2. 2.บรรจุลงในกล่องที่มีเม็ดโฟมรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขยับเขยื้อน

4.2.2.3. 3.ติดเทปหน้ากล่องใหญ่ให้เป็นรูปตัว H

4.2.2.4. 4.ใส่ลงในกล่องที่ใหญ่กว่าอีก 1 ชั้น โดยให้มีขนาดกว้างกว่าอย่างน้อย 3 นิ้ว เพื่อใส่เม็ดโฟมหรือวัสดุกันกระแทกอื่นๆ

4.2.2.5. 5.ติดเทปหน้ากล่องชั้นนอกอีกครั้งให้เป็นรูป H

4.2.3. แพ็คสินค้าแยกกล่อง (คำสั่งซื้อเดียวกัน – SKU เดียวกัน)

4.2.3.1. กรณีที่คำสั่งซื้อไม่สามารถบรรจุสินค้าชิ้นนั้นๆลงในบรรจุภัณฑ์เดียว เช่น สินค้าขนาดใหญที่ถอดประกอบชิ้นส่วนได้

4.2.3.2. 1.ร้านค้าพิมพ์เอกสาร AWB หรือใบกำกับการจัดส่งเท่ากับจำนวนกล่องที่จะบรรจุสินค้า

4.2.3.3. 2.บรรจุสินค้าลงในกล่องโดยคำนึงถึงการแพ็คสินค้าที่ได้มาตรฐาน

4.2.3.4. 3.ร้านค้าควรเขียนหมายเลขกำกับกล่องสินค้าอย่างชัดเจน เช่น 1/2 , 2/2 เพื่อความสะดวกของทีมงานจัดส่ง

4.2.3.5. 4.หมายเลขกล่องสินค้าจะต้องเขียนไว้ด้านเดียวกับที่ติดใบกำกับการจัดส่ง

4.2.4. แพ็คสินค้าแยกกล่อง (คำสั่งซื้อเดียวกัน – สินค้าหลายชิ้น)

4.2.4.1. กรณีที่ในคำสั่งซื้อมีสินค้าหลายชิ้น และร้านกด Ready to ship แยกเป็นรายการ

4.2.4.2. 1.ร้านค้าพิมพ์เอกสาร AWB หรือใบกำกับการขนส่งตามรายการที่กด Ready to ship

4.2.4.3. 2.บรรจุสินค้าลงในกล่องโดยคำนึงถึงการแพ็คสินค้าที่ได้มาตรฐาน

4.2.4.4. 3.จำนวนหมายเลข Tracking จะเกิดขึ้นตามรายการที่กด Ready to ship

5. Order Status

5.1. Admin Portal

5.1.1. oder managment

5.1.1.1. Oder overview

5.1.2. AP คือระบบปฏิบัติการที่ทางลาซาด้าใช้ค้นหาข้อมูลคำสั่งซื้อ

5.2. Seller Center

5.2.1. Seller Center คือ ระบบปฏิบัติการที่ทางร้านค้าใช้จัดการร้านค้า

5.3. สถานะคำสั่งซื้อ Handled by Seller > Delivered (COD)

5.3.1. Admin Portal

5.3.1.1. VERIFY_SUCCESS - ขั้นตอนอนุมัติคำสั่งซื้อสำเร็จ

5.3.1.2. ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น

5.3.1.3. PAYMENT_ORDER_CREATE - ขั้นตอนการชำระเงินสมบูรณ์

5.3.1.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.3.1.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.3.1.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.3.1.7. READY_TO_SHIP- จัดการคำสั่งซื้อ

5.3.1.8. READY_TO_SHIP_PENDING- พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.3.1.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.3.1.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.3.2. Seller Center

5.3.2.1. -

5.3.2.2. -

5.3.2.3. -

5.3.2.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.3.2.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.3.2.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.3.2.7. Ready to Ship PENDING - จัดการคำสั่งซื้อ

5.3.2.8. Ready to Ship - พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.3.2.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.3.2.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.4. สถานะคำสั่งซื้อ Handled by Seller > Delivered (Not COD)

5.4.1. Admin portal

5.4.1.1. VERIFY_SUCCESS - ขั้นตอนอนุมัติคำสั่งซื้อสำเร็จ

5.4.1.2. ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น

5.4.1.3. PAYMENT_ORDER_CREATE - ขั้นตอนการชำระเงินสมบูรณ์

5.4.1.4. PAYMENT_SUCCESS - ลูกค้าชำระเงินกับทางขนส่งเรียบร้อย

5.4.1.5. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.4.1.6. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.4.1.7. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.4.1.8. READY_TO_SHIP- จัดการคำสั่งซื้อ

5.4.1.9. READY_TO_SHIP_PENDING- พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.4.1.10. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.4.2. Seller Center

5.4.2.1. -

5.4.2.2. -

5.4.2.3. -

5.4.2.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.4.2.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.4.2.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.4.2.7. Ready to Ship PENDING - จัดการคำสั่งซื้อ

5.4.2.8. Ready to Ship - พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.4.2.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.4.2.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.5. สถานะคำสั่งซื้อ Handled by Seller > Failed Delivered

5.5.1. Admin portal

5.5.1.1. VERIFY_SUCCESS - ขั้นตอนอนุมัติคำสั่งซื้อสำเร็จ

5.5.1.2. ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น

5.5.1.3. PAYMENT_ORDER_CREATE - ขั้นตอนการชำระเงินสมบูรณ์

5.5.1.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.5.1.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.5.1.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.5.1.7. READY_TO_SHIP- จัดการคำสั่งซื้อ

5.5.1.8. READY_TO_SHIP_PENDING- พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.5.1.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.5.1.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.5.1.11. CANCELLATION_REQUESTED – ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า (จัดส่งล้มเหลว)

5.5.1.12. CANCELLED - คำสั่งซื้อถูกปิด

5.5.2. Seller Center

5.5.2.1. -

5.5.2.2. -

5.5.2.3. -

5.5.2.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.5.2.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.5.2.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.5.2.7. Ready to Ship PENDING - จัดการคำสั่งซื้อ

5.5.2.8. Ready to Ship - พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.5.2.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.5.2.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.5.2.11. CANCELLATION_REQUESTED- จัดส่งไม่สำเร็จ

5.5.2.12. CANCELLED - คำสั่งซื้อถูกปิด

5.6. ซื้อ Handled by Seller > Returned (DRTM)

5.6.1. Admin Portal

5.6.1.1. VERIFY_SUCCESS - ขั้นตอนอนุมัติคำสั่งซื้อสำเร็จ

5.6.1.2. ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกสร้างขึ้น

5.6.1.3. PAYMENT_ORDER_CREATE - ขั้นตอนการชำระเงินสมบูรณ์

5.6.1.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.6.1.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.6.1.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.6.1.7. READY_TO_SHIP- จัดการคำสั่งซื้อ

5.6.1.8. READY_TO_SHIP_PENDING- พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.6.1.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.6.1.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.6.1.11. DELIVERED - จัดส่งสำเร็จ

5.6.1.12. PAYMENT_SUCCESS – ลูกค้าชำระเงินเสร็จสิ้น (COD)

5.6.1.13. RETURN_REQUESTED – ลูกค้าแจ้งคืนสินค้า(กรอกฟอร์มคืนสินค้า)

5.6.1.14. CUSTOMER_TO_RETURN– ลูกค้าเลือกวิธีการคืนสินค้า

5.6.1.15. TO_BE_DROPPED_OFF - ลูกค้านำสินค้าไปยังขนส่งเพื่อคืนสินค้า

5.6.1.16. DELIVERED – สินค้าจัดส่งถึงร้านค้าแล้ว

5.6.1.17. REFUND_PENDING- ดำเนินการคืนเงินลูกค้า

5.6.1.18. REFUND_ISSUED – สินค้าคืนสำเร็จ/ลูกค้าได้รับเงินคืน

5.6.2. Seller Center

5.6.2.1. -

5.6.2.2. -

5.6.2.3. -

5.6.2.4. HANDLED_BY_SELLER - การจัดการโดยร้านค้า

5.6.2.5. DELIVERY_ORDER_CREATE - คำสั่งซื้อถูกส่งไปยังระบบผู้ขาย

5.6.2.6. PACKED - จัดการคำสั่งซื้อ

5.6.2.7. Ready to Ship PENDING - จัดการคำสั่งซื้อ

5.6.2.8. Ready to Ship - พร้อมสำหรับจัดส่ง

5.6.2.9. TRANSIT_TO_SHIP – Tracking no. ถูกสแกนเข้าระบบ

5.6.2.10. SHIPPED - สินค้าอยู่ระหว่างการจัดส่ง

5.6.2.11. DELIVERED - จัดส่งสำเร็จ

5.6.2.12. -

5.6.2.13. RETURN_REQUESTED – ลูกค้าแจ้งคืนสินค้า

5.6.2.14. CUSTOMER_TO_RETURN – ลูกค้าเลือกวิธีการคืนสินค้า

5.6.2.15. TO_BE_DROPPED_OFF - ลูกค้านำสินค้าไปยังขนส่งเพื่อคืนสินค้า

5.6.2.16. DELIVERED – สินค้าจัดส่งถึงร้านค้าแล้ว

5.6.2.17. REFUND_PENDING-ดำเนินการคืนเงินลูกค้า

5.6.2.18. REFUND_ISSUED – สินค้าคืนสำเร็จ/ลูกค้าได้รับเงินคืน

6. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

6.1. การยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดของผู้ขาย และอัตราการยกเลิกที่ดีไม่ควรมากกว่า 1%

6.1.1. การยกเลิกคำสั่งซื้อที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขาย ซึ่งทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ซื้อ

6.1.1.1. การยกเลิกจากการตั้งราคาผิด

6.1.1.2. สินค้าหมด

6.1.1.3. จัดส่งล่าช้ากว่ากำหนด

6.1.1.4. ระบบลาซาด้ายกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถเตรียมการจัดส่งสินค้าภายในเวลากำหนด

6.1.2. อัตราการยกเลิก

6.1.2.1. หากร้านค้าไม่สามารถรักษาอัตราการยกเลิกให้ดีได้

6.1.2.1.1. ร้านค้าจะไม่ถูกปรับคะแนนการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย

6.1.2.1.2. ระบบจะไม่ได้คิดในคะแนนร้านค้า แต่ขณะนี้ลูกค้าสามารถให้คะแนนร้านค้าได้ถึงแม้ว่าคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก

6.1.2.2. ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นโดยตรง

6.1.2.2.1. OVL ตามระดับของอัตราการยกเลิก

6.1.2.2.2. จะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ หรือหากร้านค้ายกเลิกคำสั่งซื้อช่วงแคมเปญจะถูกปรับคะแนนการไม่ปฏิบัตินโยบาย จำนวน 2 คะแนน

6.1.2.2.3. ร้านค้าอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มสินค้าหรือแก้ไขข้อมูลสินค้า

6.1.2.3. นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อในช่วงแคมเปญ

6.1.2.3.1. ร้านค้าต้องตรวจสอบรายละเอียดและราคาก่อนส่งดีลเข้าร่วมแคมเปญทุกครั้ง

6.1.2.3.2. ร้านค้าต้องใส่ข้อมูลจำนวนสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง

6.1.2.4. การยกเลิกคำสั่งซื้อในช่วงแคมเปญเป็นผลให้

6.1.2.4.1. ถูกปรับคะแนนการไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 2 คะแนน (Campaign Policy)

6.1.2.4.2. ไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้อนาคต

6.2. ลูกค้ายกเลิก

6.2.1. เปลี่ยนใจ / พบสินค้าที่ถูกว่า

6.2.2. ตัดสินใจเลือก สินค้าอื่น

6.2.3. ค่าจัดส่ง

6.2.4. มีสินค้าที่ถูกว่า

6.2.5. ต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

6.2.6. ระยะเวลาในการดำเนินการมากเกินไป

6.2.7. คำสั่งซื้อซ้ำ

6.2.8. เปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่ง

6.2.9. ลูกค้าสามารถยกเลิกสินค้าได้ ก่อนที่ร้านค้าจะดำเนินการจัดส่งเท่านั้น (READY TO SHIP)

6.3. ร้านค้ายกเลิก

6.3.1. ร้านค้าอาจจะติดต่อพนักงาน PSC เพื่อยกเลิกสินค้า ด้วยเหตุผลต่างๆ

6.3.1.1. พบว่ามีคำสั่งซื้อซ้ำ, ลูกค้าติดต่อร้านค้าเพื่อขอยกเลิก, ไม่มีสินค้าในสต๊อก, ไม่สามารถจัดสั่งได้

6.4. ลาซาด้ายกเลิก

6.4.1. ร้านค้าไม่ดำเนินการคำสั่งในระยะเวลาที่กำหนด

7. การขนส่ง (Logistics)

7.1. บริษัทขนส่งที่ร่วมกับลาซาด้า

7.1.1. Lazada express

7.1.2. Kerry express

7.1.3. DHL

7.1.4. Thaipose

7.1.5. Thai pasel or TP

7.1.6. NINJA VAN

7.1.7. DHL supply chain

7.1.8. Korea express

7.2. รูปแบบการจัดส่ง

7.2.1. Pick up

7.2.1.1. Lazada Express

7.2.1.2. Kerry Express

7.2.1.3. DHL

7.2.1.4. DHL Supply chain

7.2.1.5. Ninja van

7.2.1.6. Thai parcel

7.2.1.7. CJ Express

7.2.1.8. Best Express

7.2.1.9. เงื่อนไขการจัดส่ง

7.2.1.9.1. ประเภท

7.2.2. Drop off

7.2.2.1. Lex Drop off

7.2.2.1.1. ส่งที่ Tesco Express เฉพาะสาขาที่มีจุดบริการของ ลาซาด้าเท่านั้น

7.2.2.2. Thai post Drop off

7.2.2.2.1. Thai Post : เฉพาะสาขาที่มีจุดบริการของ ลาซาด้าเท่านั้น

7.2.2.3. Kerry Drop off

7.2.2.3.1. ตรวจสอบกับทางสาขาอีกครั้ง

7.2.2.4. DHL Drop off

7.2.2.4.1. สำหรับวันอาทิตย์ ตรวจสอบกับทางสาขาอีกครั้ง

7.2.2.5. เป็นรูปแบบการจัดส่งสินค้าด้วยตัวร้านค้าเอง สามารถนำสินค้าไปจัดส่งได้ที่จุดบริการ

7.2.2.5.1. ไม่เกิน 15 รายการ และมีปริมาณคำสั่งซื้อไม่เกิน 15 คำสั่งซื้อ ต่อ 1 วัน ต่อจุดบริการ

7.2.2.5.2. กว้าง + ยาว + สูง ไม่เกิน 100 ซ.ม.

7.2.2.5.3. ไม่เกิน 20 ก.ก.

7.2.2.6. ระยะเวลาการให้บริการ

7.2.2.6.1. ระยะเวลาการเปิดทำการของแต่ละเจ้าจะมีระยะเวลาไม่เท่ากัน โดยรวมแล้ว จะเปิดจันทร์ ถึงเสาร์ แต่มีบางเจ้าที่จะเปิดวันอาทิตย์ด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละสาขาว่าเปิดให้บริการ

7.2.3. Seller Own Delivery (SOD)

7.2.3.1. Seller manages their delivery

7.2.3.1.1. (Parcel Size: Bigger than Bulky)

7.2.3.2. เงื่อนไขการจัดส่ง

7.2.3.2.1. สินค้ามีขนาดเกิน > 180 cm

7.2.3.2.2. น้ำหนักมากกว่า > 70 kg

7.2.3.2.3. ร้านค้าต้องมีศักยภาพในการจัดส่งสินค้าด้วยตัวเอง

7.2.3.2.4. เป็นสินค้าที่ต้องมีบริการการติดตั้ง

7.2.3.2.5. ร้านค้าที่มีการจัดส่งแบบ SOD จะไม่มีการชำระเงินแบบ COD

7.3. การทำประกันขนส่ง

7.3.1. Kerry

7.3.1.1. สามารถทำประกันสินค้าได้ทุกประเภท

7.3.1.1.1. ยกเว้น สินค้าที่มีส่วนประกอบของน้ำ /กระจก / แก้ว

7.3.1.2. สำหรับกรณีสินค้าที่ไม่สามารถทำประกันได้ และหากเกิดการชำรุด หรือเสียหาย จะไม่สามารถเคลมได้ มีดังนี้

7.3.1.2.1. หากร้านค้าแพ็คสินค้าไม่เรียบร้อย หรือไม่ได้มาตรฐาน และสินค้านั้นเกิดเสียหายระหว่างการจัดส่ง ทางขนส่งจะไม่สามารถรับผิดชอบได้

7.3.1.2.2. สินค้าที่มีส่วนประกอบของน้ำ , แก้ว และกระจก หากสินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง ทางขนส่งจะไม่สามารถรับผิดชอบได้

7.3.1.3. เงื่อนไขการซื้อประกันเพิ่มของเคอรี่

7.3.1.3.1. ร้านค้าสามารถซื้อประกันเพิ่มได้โดยคิดค่าบริการ 1%

7.3.1.3.2. สำหรับกรณี Pick up ทางบริษัทยังไม่สามารถให้บริการเสริมประเภทประกันภัยพิเศษได้

7.3.1.3.3. ร้านค้าสามารถติดต่อ PSC เพื่อใช้ซื้อประกันขนส่งได้

7.3.1.4. กรณีที่สินค้าเสียหายมีเงื่อนไขดังนี้

7.3.1.4.1. กรณีที่ 1

7.3.1.4.2. กรณีที่ 2

7.3.1.4.3. แม้สินค้าไม่ได้ทำประกัน แต่หาสืบได้ว่าเสียหายจากการขนส่ง จะสามารถเคลมค่าสินค้าได้สูงสุด 2,500 บาท ต่อ Tracking No

7.4. ค่าขนส่ง​

7.4.1. ปัจจัยที่มีผลต่อค่าขนส่ง​

7.4.1.1. ภูมิภาคต้นทาง​

7.4.1.1.1. รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่คลังสินค้า​

7.4.1.1.2. BKK​

7.4.1.1.3. West​

7.4.1.1.4. Upcountry ​ (Excl. West)​

7.4.1.1.5. Remote Area​

7.4.1.2. ภูมิภาคปลายทาง​

7.4.1.2.1. รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ของลูกค้า​

7.4.1.2.2. BKK​

7.4.1.2.3. Upcountry ​ (Excl. West)​

7.4.1.2.4. West​

7.4.1.2.5. Remote Area​

7.4.1.3. น้ำหนักของสินค้า​

7.4.1.4. บริษัทขนส่งที่ร้านค้าใช้​

7.4.1.5. บริษัทขนส่งที่ร้านค้าใช้ (ภูมิภาคไม่มีผลต่อ Thai Post)​

7.4.2. ตรวจสอบภูมิภาคด้วยรหัสไปรษณีย์ได้ที่ Lazada University ​

7.4.2.1. PSC ตรวจสอบ Rate Card ได้ที่Help Center​

7.4.3. บริษัทขนส่งที่ร้านค้าใช้​

7.4.3.1. LEX​

7.4.3.2. Non Lex

7.4.3.3. ขนส่ง LEX และขนส่งที่ไม่ใช่ LEX จะมีราคาแตกต่างกั

7.4.3.4. Thai Post​

7.4.3.4.1. ภูมิภาคไม่มีผลต่อ​ Thai Post​

7.5. การเปลี่ยนขนส่ง​

7.5.1. ร้านค้าต้องกรอกฟอร์มผ่าน Help Cente

7.5.1.1. ระยะเวลาการยื่นขอเปลี่ยนขนส่ง ไม่เกิน 7 วันทำการ

7.5.1.2. รอบตัดคำรัอง คือทุกเย็นวันจันทร์ (17.00 น.)

7.5.1.3. ร้านค้าจะได้รับการ เปลี่ยนขนส่งในวันพุธ​

7.5.1.4. สำหรับ Order ที่ร้านค้าได้รับเข้ามาไม่ว่าร้านค้าจะส่งคำร้องมาวันไหนก็ตาม ​

7.5.1.4.1. ร้านค้า คลิก “พร้อมจัดส่ง”สำหรับ order ก่อนเปลี่ยนขนส่ง

7.5.1.5. สำหรับ Order หลัง 17.00 น. ​

7.5.1.5.1. ให้ร้านค้า คลิก “พร้อมจัดส่ง” ได้ตั้งแต่เช้าวันถัดไป (วันพฤหัสบดี)​