ANDM17-114L A felnőttképzés célcsoportjai 1.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ANDM17-114L A felnőttképzés célcsoportjai 1. by Mind Map: ANDM17-114L A felnőttképzés célcsoportjai 1.

1. Társadalmi- gazdasági cél

2. Kurzusteljesítés (1. és 2.)

2.1. 1. Órai munka

2.2. 2. Egy 30 kérdésből álló online teszt kitöltése megadott időpontban és időkeretben

2.3. 3. Beadandó írásmű időpontra történő elkészítése

2.3.1. Életpálya-elemzés elkészítése

3. Tanulási nehézségek

3.1. Az atipikus fejlődés jellemzői

3.2. Az atipikus fejlődés okai

3.3. A tanulási nehézségek fajtái

3.3.1. Diszlexia

3.3.2. Felnőttkori diszlexia

3.3.2.1. A diszlexiához kapcsolható, felnőtt korban jelentkező problémák, maradványtünetek

3.3.2.2. Felnőttképzés-módszertani kérdések

3.3.2.3. Módszertani tanácsok felnőttképzőknek

3.3.2.4. Diszlexiás felnőttek a munkaerő-piacon

3.3.2.5. Az Európa 2020 Stratégia vonatkozó részei

4. A tanulásban akadályozott személyek fő jellemzői

5. Medikális és környezeti akadályok kölcsönhatására hivatkozó modellek

6. A célcsoportok nagyságrendje

7. A felnőttképzés számára kiemelt célcsoportok