Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kilder by Mind Map: Kilder

1. Erfaring

1.1. EUX-skole

1.1.1. Højt frafald

1.1.2. Løsningsmodel

1.1.2.1. Tietgen Business i Odense

1.1.2.1.1. Dorte Dons Isager, erhvervsuddannelsesdirektør på Tietgen Business

1.2. Elev der er droppet ud

1.2.1. Årsag 1

1.2.2. Årsag 2

1.2.3. Årsag 3

1.3. Praktikplads

1.3.1. Mangler EUX

1.3.2. Har ikke plads til EUX

1.4. Lærer, som har oplevet dårligt undervisningsmiljø

1.4.1. Lærer, som mangler pædagogiske evner til at undervise

1.4.2. Lærer med pædagogiske evner, som har været ude for ikke at kunne styre klassen

1.5. Lærer på EUX

2. Ekspert

2.1. Forsker

2.1.1. Hvad påvirker frafald

2.1.2. Udviklingen for forskellige uddannelse. Er det her et problem?

2.1.3. Ole Dibbern Andersen, lektor på Nationalt Center for Erhvervspædagogik under Københavns Professionshøjskole.

2.1.4. Christian Helms Jørgensen - Uddannelsesforsker på RUC

2.2. DST Talforskerne

2.3. Forfattere til rapporter/undersøgelser

2.4. Psykolog - trivsel

3. Myndighed

3.1. Undervisningsministeret

3.2. Sundhedsministeret (psykiske lidelser)

3.3. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

4. IO

4.1. Tomas Kepler - Formand for GL

4.2. Landssammenslutningen for handelsskoleelever (LH) - Oliver Asmund Bornemann

4.3. Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO)

4.4. Lars Kunov - Direktør for DEG

5. Virksomhed

5.1. Virksomheder med EUX i praktik/arbejde

5.2. Virksomhed uden EUX i arbejde/praktik

5.3. EUX-uddannelser

5.3.1. Rikke Søgren Raisa: Erhvervsuddannelseschef, Afdeling EUD på Svenborg Erhvervskoler og gymnasier

5.3.2. Michael Lauridsen: UDDANNELSESCHEF / IBC KOLDING

5.3.3. Henrik Juul Larsen: Uddannelseschef for eux business Tietgen

5.3.4. Mads K. Andersen: Aarhus business college, Rektor

6. Politiker

6.1. Undervisningsminister

6.2. Beskæftigelsesminister

6.3. Lokalpolitiker som er i Undervisningsudvalget

6.3.1. Fx i Odense Kommune, hvor de har taget tiltag til at få det til at fungere godt

6.3.2. Fx et sted, hvor det især står slemt til med frafald/overvejelse af frafald