wetgeving slacht

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
wetgeving slacht by Mind Map: wetgeving slacht

1. alle onderbrengvoorieningen

1.1. ventilatiesystemen; hierbij word rekening gehouden met scal en weersomstandigheden

1.2. mechanische middelen: waarschuwsystemen en noodvoorzieningen voorzien.

1.3. risico van letsel voor de dieren zo klein mogelijk en zo weinig mogelijk plotse geluiden

1.4. de dieren worden gemakkelijker geïnspecteerd.

2. onderbrengvoorzieningen voor dieren die niet in containers worden geleverd

2.1. hokken, drijfgangen en looppaden worden gebouwd

2.1.1. de dieren hun normaal loopgedrag en zonder afleiding in de gewenste richting kunnen bewegen

2.1.2. varkens/schapen kunnen naast elkaar lopen , looppaden die naar fixatie leidt

2.2. zijkanten van flonders en bruggen zijn beschermd , zo kunne de dieren er niet afvallen

2.3. alle dieren hebben elk moment toegang tot schoon drinkwater zonder iets op te lopen

2.4. de stalruimte is zodanig gebouwd dat de dieren niet vast kunnen zitten of vertrapt worden

2.5. de onderhoud van de vloeren: uitglijden, vallen, letsel aan poten zoveel mogelijk beperkt is

2.6. er worden passende bescherming tegen slecht weer gebouwd

3. fixatie-uitrusting en fixatievoorzieningen

3.1. deze worden zodanig onderhoud dat:

3.1.1. methode voor bedwelming of doden optimaal kunne worden toegepast

3.1.2. letsels of kneuzingen worden voorkomen

3.1.3. geluiden tijdens fixeren van dieren zoveel mogelijk beperken

3.1.4. het fixeren zo kort mogelijk duurt

3.2. voor runderen zijn fixatieboxen met pneumatische penschiettoestel gebruikt, zowel de laterale als verticale beweging van de kop word beperkt

4. uitrusting van elektrische bedwelming

4.1. het systeem is voorzien voor elk bedwelmd dier de gegevens van de cruciale elektrische parameters toont en registreert

4.2. de fixatievoorziening verbonden automatische elektrische bedwelmingsapparatuur levert een constante stroom

5. uitrusting voor waterbadbedwelming

5.1. de aanhaaklijnen:

5.1.1. de dieren die eraan worden gehangen , nergens door belemmerd worden

5.1.2. is tot aan het toegangspunt van de broeibak gemakkelijk toegangkelijk

5.1.3. de dieren die eraan worden gehangen zijn niet langer dan minuut bij bewustzijn

5.2. metalen haken: zijn afgestemd op de poten van het te slachten pluimvee, zodat er een elektrisch contact is zonder dat de dieren pijn lijden

5.3. er is een voorziening aangebracht die met de borst van de dieren in aanraking komt om te kalmeren voor zij de waterbadbedwelming in gaan

5.4. de uitrusting van waterbadbedwelming:

5.4.1. een elektrisch geïsoleerd toegangsvlonder en zodanig ontworpen tot er geen water kan overlopen

5.4.2. de diepte waarop de vogels worden ondergedompeld is makkelijk aan te passen

5.4.3. de elektroden moeten over de volle lengte van het waterbad zijn aangebracht

5.4.4. de vogels die bedwelmd zijn en in waterbad achterblijven als gevolg van een uitval of vertraging ,kunnen verbloeden

5.4.5. de apparatuur: het systeem dat de gegevens van de cruciale elektrische parameters toont en registreert

6. uitrusting voor bedwelming van varkens en pluimvee met gas

6.1. gasbedwelmingsinstallaties, transportbanden inbegrepen zijn zodanig gebouwd dat:

6.1.1. de methode voor het bedwelmen met gas optimaal kunnen worden toegepast

6.1.2. letsels en kneuzingen bij dieren worden voorkomen

6.1.3. eventuele worstelingen om los te komen en uitbrengen van geluiden tijdens fixeren zoveel mogelijk word beperkt

6.2. de gasbedwelmingsinstallaties is voorzien om de gasconcentratie en de blootstelling voortdurend te meten, en een hoorbaar waarschuwingsgeluid wanneer de gasconcentratie onder het vereiste niveau daalt

6.3. de dieren kunnen bij maximale toegestane verwerkingscapaciteit nog gaan liggen zonder dat zij over elkaar heen komen te liggen