CEBİRSEL İFADELER

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CEBİRSEL İFADELER by Mind Map: CEBİRSEL İFADELER

1. Cebirsel ifadelerde bilinmeyenler harfler veya sembollerle gösterilir

1.1. harfler: a,b,c,ç......z

1.2. semboller:♥,☼,❀꧁..... gibi

2. Cebirsel ifadelerdeki bazı terimler

2.1. Cebirsel ifade

2.2. Bilinmeyen ( değişken )

2.3. terim

2.3.1. Bir cebirsel ifade de bir sayı ile birden fazla bilinmeyenin çarpımına TERİM denir.

2.4. sabit terim

2.4.1. Bir Cebirsel ifadede bir değişkeni bulunmayan sayılara SABİT TERİM denir

2.5. katsayı

2.5.1. Bir cebirsel ifadede bulunan terimlerin sayısal çarpanlarına KATSAYI denir.

2.6. benzer terim

2.6.1. Bir cebirsel ifadede bilinmeyenleri ve bilinmeyenlerinin katsayıları aynı olan terimlere BENZER TERİM denir