Modern eszközök (Balogh Andrea)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Modern eszközök (Balogh Andrea) by Mind Map: Modern eszközök  (Balogh Andrea)

1. digitális tananyag

1.1. hagyományos tananyag digitalizálva

1.2. érdekesebb, színesebb tanórák

1.3. több generációs fejlődés, tanár is, diák is megtalálja, ami célszerű

2. digitális bevándorlók

2.1. tanárok, szülők oldala

2.2. alkalmazkodás a megújult eszközökhöz, lehetőségekhez

2.3. hatalom-tudás

3. digitális bennszülöttek

3.1. igény a modern eszközökre

3.2. gyakori eszközhasználat

3.3. diákok

4. digitális írástudás

4.1. digitális magabiztosság

4.2. változatos tanulási környezet

4.3. tanulók figyelmének felkeltése

5. multitasking

5.1. több feladat, inger párhuzamosan - diákok otthoni tanulása

5.2. romlik valamelyik feladatnál a teljesítés?

5.3. elvárás a tanár felé az ennek megfelelő feladatkiadás, tanítási munka megszervezése

6. virtuális tanulási környezet

6.1. segíthet, ha nincs lehetőség helyben tanulni: fogyatékkal élők, dolgozók..

6.2. főleg felső- vagy távoktatásban - fejlett szövegértési kompetencia, nagyobb energiabefeketetés

6.3. változó tanári szerep,pl. a tanulók motiválása mellett a környezet fejlesztése

7. web 1.0 web 2.0

7.1. tartalom

7.2. közösségi

7.3. interaktivitás

7.4. fejlődés

8. web 3.0

8.1. kialakulóban, figyelmet érdemelnek a folyamatok - diák mit vár el, tanárnak milyen lehetőségei lesznek

8.2. felhasználóközpontú

8.3. megbízhatóság

9. online viselkedéskultúra

9.1. új technika - új kultúra - új viselkedési szabályok: tanár-diák egyaránt! (pl. Facebook..)

9.2. online-offline viselkedés átfedése

9.3. tudatosítani kell (pl. lépj ki, ha már nem használsz valamit)

10. konnektivizmus

10.1. digitális korszak tanuláselmélete

10.2. tanár: segítő szerep, diákok: kollaboratív tanulás

10.3. egy hálózat meglévő csomópontjaira épít, ezekre támaszkodva nyer új ismereteket

11. internetes biztonság

11.1. tudatosítani minden életkorban (ami felkerül az internetre, örökre ott is marad)

11.2. fiatalabb korosztály célzott védelme

11.3. egymás privát szférájának tiszteletben tartása

12. információs társadalom

12.1. XXI. század lételeme - diákok részéről elvárás

12.2. gyors és pontos információszerzés

12.3. folyamatos fejlődés - tanárok főleg nem kivételek

13. eBook

13.1. hely- és papírtakarékos, könnyen szállítható

13.2. gyors keresési lehetőség

13.3. nagy választék, de korántsem teljes - szelektálás

13.4. Magyar Elektronikus Könyvtár támogatja

14. eLearning

14.1. nem csak technikai, hanem szemléletbeli váltást is igényel

14.2. egy keretrendszer elnevezése

14.3. tanulási-tanítási forma, ami digitális eszközöket igényel

15. ePortfólió

15.1. tanárnak se kell külön keresnie, egyben van az egész anyag

15.2. digitálisan készülnek a szövegek - digitálisan is tárolják, rendezik

15.3. egy helyen összegyűjti az adott diák feladatait

16. Google dokumentumok

16.1. sokoldalú felhasználhatóság

16.2. közös szerkesztés, megbeszélés is lehetséges

16.3. online bárhol elérhető

16.4. követi a megszokott irodai programok felépítését: nem kell újratanulni a használatot

17. közösségi portál

17.1. gyors információáramlás nagy tömeghez

17.2. kapcsolattartásban, szervezésben nagy segítség

17.3. megosztó jelenség tanárok és diákok körében is

18. online fogalomtérképek

18.1. közösen szerkeszthető

18.2. összefüggések látványos szemléltetése

18.3. offline-online használható

19. Prezi

19.1. lehetőség a variálásra: korlátlan szinte - diák és pedagógus szabadsága

19.2. dinamikus

19.3. online prezentációkészítés (akár többen is), de offline is bemutatható

19.4. támogatja az oktatási felhasználást

20. online játékok

20.1. nagyon sok témakör, szinte mindenhol fel lehet használni

20.2. motiváló

20.3. komplex készségfejlesztés

20.4. közös játék segít megismerni a közösséget

21. Realika

21.1. mindenkinek elérhető, otthoni gyakorlást is segíti az általában nehezebbnek mondott természettudományos tárgyakból

21.2. foglalkozásgyűjtemény

21.3. biológia, kémia, fizika, matematika

22. videómegosztó szolgáltatások

22.1. szelektálás képessége

22.2. mindennap használják a diákok: rávezetni őket, hogy tanulni is lehet vele

22.3. videó megnézése órán: nem csak hang, kép is

23. Wikipedia wiki

23.1. online tudástár, szinte végtelen lehetőséggel

23.2. szelektálás képessége (nem biztos hogy igaz, amit olvasok)

23.3. hipertext szövegek: iskolai anyagok is lehetnek olyan formában, ahogy szabadidőben olvasnak a diákok

23.4. nyelvtanulás segítése

24. mikroblog

24.1. gyors, időtakarékos

24.2. információmegosztás limitált karakterszámban - tömörítés

24.3. azonnali visszajelzés

25. ingerfalók

25.1. valaki egyszerre több dologra is odafigyel

25.2. átalakuló tanulási környezet

25.3. személyiségfüggő!