Get Started. It's Free
or sign up with your email address
My Płacimy by Mind Map: My Płacimy

1. Sprzedaż

1.1. Integracje z platoformami e-commerce

1.1.1. Umowy z kluczowymi platformami e-commerce B2B; wdrożenia techniczne

1.1.2. Umowy z dystrybutorami B2B działającymi w e-commerce

1.2. Aktywacja funkcji odroczenia w e-sklepach

1.2.1. Aktywacja funkcji odroczonej płatności w e-sklepach opartych na platformach e-commerce i oprogramowaniu typu wooCommerce, PrestaShop, Megento.

1.3. Marketing i aktywacja klientów

1.3.1. Działania marketingowe

1.3.2. Analiza kosztów pozyskania Klientów

1.3.3. Projektowanie i zarządzanie kampanią marketingową

2. Obsługa

2.1. Weryfikacja klientów

2.1.1. Opracowanie procedury oceny wraz z zakresem pobieranych danych

2.1.2. Weryfikacja klientów i wydawanie decyzji

2.1.3. Analiza jakości portfela i korekta procesu weryfikacji

2.2. Obsługa transakcji i rozliczenia

2.2.1. Obsługa transakcji płatniczych z połączonych e-sklepów; automatyzacja

2.2.2. Obsługa transakcji płatniczych z niepodłączonych e-sklepów; obsługa ręczna

2.2.3. Obsługa rozliczeń, zwrotów, reklamacji, etc.

2.3. Zarządzanie strukturą portfela

2.3.1. Analiza jakości portfela i korekta procesu weryfikacji

2.3.2. Podejmowanie działań zmierzających do spłaty zadłużenia - przejęcie przez banku lub stopniowe zmniejszanie zadłużenia

2.3.3. Analiza w celu określenia terminowych strategii weryfikacji

2.4. Windykacja i restrukturyzacja

2.4.1. Obsługa procesu monitoringu należności

2.4.2. Kompletacja dokumentacji sądowej i nadzór nad postępowaniami

2.4.3. Organizacja procesu windykacji, w tym nadzór nad pracą komorników

3. Organizacja

3.1. Technologia

3.1.1. integracje narzędzi do weryfikacji

3.1.2. usprawnienia i automatyzacja procesu weryfikacji - bazy danych i analiza danych, video, dynamiczna ścieżka rozmowy, zapis i generowanie zadania do wydania decyzji

3.1.3. usprawnienia i automatyzacja procesu obsługi transakcji, rozliczenia, windykacji i operacji powiązanych z procesem

3.1.4. księgowanie, płatności, narzędzia zarządzania płynnością

3.1.5. komunikacja z klientami, wzorce pism, komunikatów, pakiety dokumentów windykacyjnych

3.2. Finansowanie i zarządzanie płynnością

3.2.1. monitoring płatności, prognozowanie

3.2.2. pozyskiwanie kapitału obrotowego

3.3. Kadry

3.3.1. Zatrudnienie, szkolenia, zarządzanie

3.4. Obszar formalno - prawny

3.4.1. Analizy i rozwiązania prawne usługi

3.4.2. Bezpieczeństwo i porządek prawny organizacji

3.4.3. Czynności formalno - prawne związane z przedsiębiorstwem

3.5. Zaplecze organizacyjne

3.5.1. Biura i wyposażenie

3.5.2. Środki transportu

3.5.3. Narzędzia biurowe i programy