Get Started. It's Free
or sign up with your email address
identitet by Mind Map: identitet

1. Sociale medier

1.1. en tredjedel af de 12-18-årige unge bruger mere end to timer dagligt på at mødes med deres venner på forskellige sociale medier. Når man så er online, er det med til at forme identiteten

1.2. der er jo også internet mobning hvilken gør det nemmere for mobbere at mobbe fordi de kan gemme sig bag en skærm og gøre tingene anonymt og kam også bare lukke ned for det når de har lyst og gå til bage og køre på igen hvilken er forfærdeligt derfor kan man på de fleste sociale medier anmelde folk der mobber så deres profil bliver lukket ned man kan også blokere folk så de ikke kan komme ind og se ens ting/opslag/profil dvs. de heller ikke kan kommentere på ens opslag mere osv osv.

2. Kerneidentitet

2.1. Vores grundlæggende følelser er kernen i vores identitet

3. identitet på internettet

3.1. Onlineidentitet: Gennem profilen kan man opnå anerkendelse fra andre gennem likes og kommentarer. Man kan også lege med sin identitet ved at præsentere sig selv på en bestemt måde.

3.2. På den måde åbner de sociale medier op for en masse muligheder for at eksperimentere med, hvem man gerne vil være, og hvordan man gerne vil fremstå over for omverdenen.

4. Roller/rolleforventninger

4.1. folk kan godt forvente man er på en speciel når man er sammen med dem elelr når man fx. er i skole

5. Rollekonflikter

5.1. fx. kan der opstå rollekonflikt når jeg er i et rum med mine bedsteforældre og når jeg er sammen med mine venner da jeg har to vidt forskellige personligheder når jeg er sammenmed dem hevr for sig

6. kønsroller

6.1. kønsrolle mønster: Et mønster i vores forestillinger om, hvordan mænd og kvinder bør opføre sig i samfundet og familien.

6.2. Det biologiske køn: Hvis man har penis og testikler, er man en dreng. Hvis man har skede og æggestokke, er man en pige.

6.3. Det sociale køn: Tøj, kropssprog, stemmeføring og arbejde betyder noget for opfattelsen af køn. Kønsrollerne hører til det sociale køn.

6.4. En kønsrolle er de forventninger, som samfundet generelt har til et køn. Det kan fx være, at drenge skal interessere sig for fodbold, og piger skal være gode til at lave mad.

7. Socialisering

7.1. socialisering: personlighedsegenskaberder er karakteristiske for det samfund eller den gruppe, personen tilhører.

8. identitetens fire niveauer

8.1. Jeg-identitet: Jeg-identiteten er "kernen" i vores identitet. Det er den grundlæggende følelse af at være den samme hele tiden.

8.2. Personlig identitet: Den personlige identitet er lidt lige som jeg-identiteten. Den består nemlig af alle de særlige egenskaber og kendetegn, der gør os til den, vi hver især er.

8.3. Kollektiv identitet: Den kollektive identitet er følelsen af at være en del af et større fællesskab med andre mennesker. Den kan fx. at være dansker og dermed del af et nationalt og kulturelt fællesskab

8.4. Social identitet: Den sociale identitet er de karaktertræk, vi bevidst forsøger at fremhæve, når vi er sammen med andre mennesker.