A felnőtt támogató szerepe a nevelésben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A felnőtt támogató szerepe a nevelésben by Mind Map: A felnőtt támogató szerepe a nevelésben

1. Szülő,család

1.1. biológiai-szociális kettős

1.2. család elsődleges nevelési szitér

1.3. értékek, elvárások, szokások, normák,szabályok elsődleges közvetítője

1.4. nyílt dinamikus rndszer

1.5. támogató rendszerként működik

1.6. rejtett,spontán és tudatosan irányított nevelési módszerek jelennek meg

1.7. biztonságot,szeretetet nyújt a gyermeknek

1.8. különböző nevelési stílusokat képvisel, valósít meg

1.9. bátorít, inspirál, példát mutat, önállósodást segíti

1.10. önkép, önértékelés alapját adja

1.11. teret biztosít

2. Nevelőpedagógus

2.1. támogató,késztető és/vagy segítő pedagógia

2.2. gyermek egyéni sajátosságaira való építkezés

2.3. megfelelő tárgyi környezet megteremtése

2.4. bizalom kiépítése

2.5. biztonságérzet kiépítése, szeretet nyújtása

2.6. elsajátítási motiváció,megerősítés, önállósodás segítése

2.7. jól-lét és a bevonódás segítése, ösztönző környezet

2.8. bátorító nevelés,

2.9. érdeklődés felkeltése-fenntartása életkornak megfelelő foglalkozásokkal

2.10. megfelelő nevelési eljárások (direkt-indirekt), nevelési módszerek (meggyőzés, felvilágosítás, gyakorlás stb.), nevelési eszközök (dicséret, jutalom,oktatás, modell-minta nyújtása stb)

2.11. gyermek megismerése, figyelése

2.12. egyéni bánásmód szem előtt tartása

2.13. napirend, szabályrendszer kiépítése, jó pszichés légkőr, szociális tanulás megfelelő feltételei

2.14. válaszkész nevelés előtérbe helyezése

2.15. megfelelő szakmai tudás,pozitív odaforsulás,empátia