GIZARTE HEZKUNTZAREN IKERKETA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
GIZARTE HEZKUNTZAREN IKERKETA by Mind Map: GIZARTE HEZKUNTZAREN IKERKETA

1. EGUNEROKO ESPERENTZA

2. IKERKUNTZAREN ARAZOA

2.1. TEORIKOAK

2.2. AURRETIKO IKERKETAK

2.3. BESTE BATZUK

3. ZEHARKAKO ETA LUZERAKO

4. 1.KONTZEPTU OROKORRAK

4.1. ZER DA?

4.1.1. 1. EZAGUTU

4.1.2. 2. ULERTU

4.1.3. 3. ESPLIKATU

4.1.4. 4. ALDATU

4.2. EZAUGARRIAK

4.2.1. SISTEMATIKOA

4.2.2. ENPIRIKOA

4.2.3. AUTOZUZENTZAILEA

4.2.4. EZAGUTZA BERRITZAILEA

4.2.5. PUBLIKOA

4.3. ZIENTZIA

4.3.1. ZEHAZTASUNA

4.3.2. EGIAZTAGARRIA

4.3.3. ARRAZONAMENDUA UZTARTU

4.3.4. ZERGATIEZ KEZKATU

4.4. EREMUAK ETA MUGAK

4.4.1. FENOMENO KONPLEXUA

4.4.2. ERREPIKATZEKO ARAZOA

4.4.3. IZAERA PARADIGMANITZA

4.4.4. IZAERA DISZIPLINANITZA

4.4.5. IKERTZAILE IKERGAIA

4.4.6. OBJETIBOTASUN MUGA

5. 2. IKERKUNTZA METODOAK

5.1. PARADIGMAK

5.1.1. POSITIBISTA

5.1.1.1. KUANTITATIBO

5.1.2. INTERPRETATZAILEA

5.1.2.1. KUALITATIBO

5.1.3. KRITIKOA

5.1.3.1. MISTOA

5.2. IKERKETA SAILKAPENA

5.2.1. LABORATEGIKOA ETA LANDAKOA

5.2.2. SOILA ETA APLIKATUA

5.3. ESTRATEGIAK

5.3.1. KUANTITATIBO, KUALITATIBO, MIXTOA

5.3.2. OSAKETA

5.3.3. KONBINAZIOA

5.3.4. TRIANGELAKETA

6. 3. IKERKUNTZA PROZESUA

6.1. PLANTEAMENDUAK

6.1.1. IREKIA

6.1.1.1. PRAKTIKOA

6.1.2. ITXIA

6.1.2.1. TEORIKOA

6.2. HIPOTESIAK ETA HELBURUAK

6.2.1. HELBURUA-ARAZOA-HIPOTESIA

6.2.2. ERLAZIO-HUTSA

6.2.3. ERAGINA

6.2.4. KAUSA-EFEKTUA

6.3. DATUEN BILKETA ETA ANALISIA

6.3.1. DATUAK BILTZEKO TEKNIKAK

6.3.1.1. NEURGAILU OBJETIBOAK

6.3.1.1.1. ERRENDIMENDU PROBAK

6.3.1.1.2. TESTAK

6.3.1.1.3. ESKALAK

6.3.1.2. GALDERA SORTA

6.3.1.3. ELKARRIZKETA

6.3.1.4. BEHAKETA

6.3.2. DATUAK BILTZEKO BETEBEHARRAK ETA PROBLEMA PRAKTIKOA

6.3.2.1. FIDAGARRITASUNA/BALIOTASUNA/PRAKTIKOTASUNA

6.3.2.2. ARDURAK

6.3.2.3. KOADRO OPERATIBOAK

6.4. DISEINUA

6.4.1. ESPERIMENTALA

6.4.2. KUASI-ESPERIMENTALA

6.4.3. EZ -ESPERIMENTALA

6.4.3.1. KORRELAZIOA

6.4.3.2. DESKRIBATZAILEA

6.4.4. METODO ETNOGRAFIKOA

6.4.5. KASU AZTERLAN

6.4.6. IKERKUNTZA EKINTZA

7. 4. PROIEKTUA, TXOSTENA ETA IKERKETA ARTIKULUA

7.1. TXOSTENA

7.1.1. DOKUMENTUA BALORATZAILE ETA DESKRIBATZAILEA

7.1.2. NOLAKOA?

7.1.2.1. KUANTITATIBOA

7.1.2.1.1. IZENBURUA

7.1.2.1.2. LABURPENA

7.1.2.1.3. SARRERA

7.1.2.1.4. METODOLOGIAREN DESKRIPZIOA

7.1.2.1.5. EMAITZA

7.1.2.1.6. ERREFERENTZIA BIBLIOGRAFIKOA

7.1.2.1.7. ERANSKINAK

7.1.2.2. KUALITATIBOA

7.1.2.2.1. IKERKETAREN OINARRI TEORIKO PRAKTIKOA

7.1.2.2.2. IKERKETAREN TESTUINGURUA

7.1.2.2.3. IKERKETA PROZESUA

7.1.2.2.4. KONKLUSIOA

7.1.3. ATAL NAGUSIAK

7.1.3.1. BALDINTZAILEAK

7.1.3.1.1. NORI ZUZENDU

7.1.3.1.2. LAN MOTA

7.1.3.1.3. ARGITALPENA

7.1.3.2. ATALAK

7.1.3.2.1. IKERKUNTZAREN ARAZO AZALPENA

7.1.3.2.2. METODOAREN DESKRIPZIOA

7.1.3.2.3. EMAITZAK ETA KONKLUSIOA

7.1.3.3. ESTILOA

7.1.3.3.1. TERMINO SEXISTAK EKIDIN

7.1.3.3.2. GRAMATIKA ZUZENA

7.1.3.3.3. GERTAERAK ETA INTERPRETAZIOAK DESBERDINDU

7.1.3.3.4. HIZKUNTZA ETA ESTILOA EGOKITU

7.1.3.3.5. ADIBIDEAK ERABILI